Książka MERITUM Postępowanie karne Świecki
Hit
MERITUM Postępowanie karne Świecki

Kompleksowe opracowanie skomplikowanej normatywnie i podlegającej częstym zmianom materii dotyczącej <b> procedury karnej </b>. Podobnie jak wszystkie publikacje tej serii wydawniczej – ma charakter wybitnie praktyczny. Konstrukcja opracowania odzwierciedla układ materii w Kodeksie postępowania karnego. Sposób jej ujęcia umożliwia Czytelnikowi wygo

Autor: Dariusz Świecki

, Meritum, Barbara Augustyniak, Michał Błoński, Krzysztof Eichstaedt, Michał Kasiński, Michał Kurowski, Piotr Misztal,

Książka MERITUM Postępowanie karne Świecki
Sporządzanie środków odwoławczych i innych środków zaskarżenia w postępowaniu karnym i karnoskarbowy

Prezentowana pozycja omawia całościowo problematykę sporządzania środków odwoławczych i innych środków zaskarżenia w postępowaniu karnym i karnoskarbowym. Czwarte wydanie publikacji uwzględnia Publikacja, która w szczegółowy sposób omawia dowody i postępowanie dowodowe w procesie karnym z uwzględnieniem zmian wynikających z ustawy z 19.7.2019 r. o

Autor: Hanna Paluszkiewicz

, Prawo Sądowe, Reforma KPK,

Książka MERITUM Postępowanie karne Świecki
Dowody i postępowanie dowodowe w procesie karnym Komentarz praktyczny z orzecznictwem wzory pism procesowych

Komentarz z orzecznictwem w szczegółowy sposób omawia dowody i postępowanie dowodowe w procesie karnym z uwzględnieniem zmian wynikających z ustawy z 19.7.2019 r. o zmianie Kodeksu postępowania karnego oraz innych ustaw (Reforma KPK 2019). Ponadto publikacja omawia także zmiany, w tym m.in. wprowadzone:, ustawą z 14.12.2018 r. o zmianie ustawy

Autor: Michał Błoński

, Monika Zbrojewska, Piotr Kruszyński, Prawo Sądowe, Reforma KPK, Egzamin prawniczy Prawo karne,

Książka MERITUM Postępowanie karne Świecki
Hit
Proces karny Zagrodnik

Podręcznik zawiera systematyczne i gruntowne omówienie:, teorii procesu karnego,, międzynarodowych i konstytucyjnych uwarunkowań procesu karnego,, zagadnień części ogólnej prawa karnego procesowego oraz dotyczących przebiegu procesu karnego, z uwzględnieniem jego zasadniczych odmian., W publikacji przedstawiono konkretne rozwiązania

Autor: Jarosław Zagrodnik

, Radosław Koper, Kazimierz Marszał, Jarosław Zagrodnik, Kazimierz Zgryzek, Podręcznik prawo,

Książka MERITUM Postępowanie karne Świecki
Hit
Proces karny Skorupka podstawy procesu karnego

Książka stanowi kompleksowy wykład na temat teoretycznych podstaw procesu karnego, mechanizmów kierujących tym postępowaniem, ustawowych regulacji i sądowych orzeczeń dotyczących omawianej problematyki. Autorzy książki Proces karny omówili:,- zagadnienia teorii procesu karnego i wymiaru sprawiedliwości;,- przebieg postępowania karnego we ws

Autor: Dagmara Gruszecka

, Karolina Kremens, Krzysztof Nowicki, Jerzy Skorupka, Podręcznik prawo,

Książka MERITUM Postępowanie karne Świecki
Last Minute Proces karny

Proces karny śni Ci się po nocach, a egzamin z KPK wywołuje dreszcze? Potrzebujesz sprawdzonego rozwiązania, dzięki któremu szybko i bez kłopotu powtórzysz cały materiał i uporządkujesz wiadomości. Książka z popularnej serii Last minute to gwarancja solidnej dawki wiedzy przedstawionej w zwięzły i zapadający w pamięć sposób. Oprócz omówienia prz

Autor: Bogusław Gąszcz

,

Książka MERITUM Postępowanie karne Świecki
Hit
Postępowanie odwoławcze w sprawach karnych Świecki Komentarz Orzecznictwo

Czwarte wydanie komentarza do postępowania odwoławczego, sprawdzonej w nauce do egzaminu zawodowego z postępowania karnego na aplikacjach prawniczych. Książka składa się z dwóch części. Pierwsza z nich zawiera:, , klasyczny podartykułowy komentarz do przepisów art. 425-467 k.p.k.,, wybór najważniejszych orzeczeń ze wskazaniem dominujące

Autor: Dariusz Świecki

, Komentarz i orzecznictwo,

Książka MERITUM Postępowanie karne Świecki
Hit
Apelacje cywilne i karne 69 wzorów pism z omówieniami

Wzory uwzględniają wszystkie najnowsze zmiany w prawie karnym, które zrewolucjonizowały filozofię prowadzenia procesu karnego. Zgodnie z założeniami ustawodawcy proces karny ma być dzięki tym zmianom szybszy i sprawniejszy. Gruntowna nowelizacja Kodeksu postępowania karnego ma duży wpływ na sposób formułowania apelacji karnej. Autor wskazuje zagadn

Autor: Jaworski Stefan

, Aplikacje prawnicze, Egzamin prawniczy Prawo cywilne i rodzinne, Egzamin prawniczy Prawo karne,

Książka MERITUM Postępowanie karne Świecki
Zamknięcie roku 2019 Rachunkowość

Książka wyd. Rachunkowość o zamknięciu roku 2019 P

Książka MERITUM Postępowanie karne Świecki
Zbiór Karny PLUS 2019

Uwzględnia ustawę z 19 lipca 2019 r. o zmianie ust

Książka MERITUM Postępowanie karne Świecki
Kodeks postępowania cywilnego Zestawienie zmian pr

Stan prawny: 10 września 2019 roku. W publikacji z

Książka MERITUM Postępowanie karne Świecki
Zatrudnianie niepełnosprawnych młodocianych i emer

Zatrudnianie osób niepełnosprawnych, młodocianych

Książka MERITUM Postępowanie karne Świecki
Kazusy karne materialne Zientara

Publikacja stanowi zbiór ponad pięćdziesięciu stan

Książka MERITUM Postępowanie karne Świecki
Kodeks postępowania cywilnego Komentarz Tom I-II S

Dwutomowy sędziowski komentarz do całego KPC pod r

Książka MERITUM Postępowanie karne Świecki
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2019

Sprawozdanie finansowe po zmianach w 2019 roku. Wy

Książka MERITUM Postępowanie karne Świecki
Zamknięcie roku 2019 Fedak Rachunkowość

Wysyłka książki po 19 listopada 2019 roku. , K