Książka Kodeks Karny część szczególna Tom 3 Zoll Wolters
Hit
Kodeks Karny część szczególna Tom 3 Zoll Wolters

Komentarz do kodeksu karnego pod redakcją prof. Andrzeja Zolla zdążył już na stałe wpisać się do kanonów literatury karnistycznej. Prawnicy cenią go za kompleksowość i nowatorskie podejście do złożonej problematyki materialnego prawa karnego i jego interpretacji w zmieniającej się wciąż rzeczywistości., Pierwszy tom komentarza obejmuje część og

Autor: Duże Komentarze

, Zoll Andrzej, Zbigniew Ćwiąkalski, Piotr Kardas, Jarosław Majewski, Włodzimierz Wróbel,

Książka Kodeks Karny część szczególna Tom 3 Zoll Wolters
Kodeks karny Część szczególna Tom 2

Komentarz do Kodeksu karnego pod redakcją prof. Andrzeja Zolla i prof. Włodzimierza Wróbla zdążył już na stałe wpisać się do kanonów literatury karnistycznej. Prawnicy cenią go za kompleksowość i nowatorskie podejście do złożonej problematyki materialnego prawa karnego i jego interpretacji w zmieniającej się rzeczywistości. Pierwszy tom komentarza

Autor: Wróbel Włodzimierz

, Zoll Andrzej, Jan Jodłowski, Michał Rams, Mikołaj Małecki, Tomasz Sroka, Witold Zontek, Adam Wojtaszczyk, Agnieszka Pilch, Mikołaj Iwański, Zbigniew Ćwiąkalski, Piotr Kardas, Marek Bielski, Janusz Raglewski, Maria Szewczyk, Agnieszka Barczak Oplustil, Grzegorz Bogdan, Dominik Zając,

Książka Kodeks Karny część szczególna Tom 3 Zoll Wolters
Ustawa o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu Komentarz

Praktyczny i kompleksowy komentarz do ustawy z 24.5.2002 r. – o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu ( t. j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1897), na mocy której utworzono i uregulowano działalność dwóch z pięciu polskich służb specjalnych, których zadaniem jest ochrona bezpieczeństwa wewnętrznego państwa i jego porządku konstytucyjnego.

Autor: Bartłomiej Opaliński

, Maciej Rogalski, Przemysław Szustakiewicz, Komentarze Becka,

Książka Kodeks Karny część szczególna Tom 3 Zoll Wolters
Hit
Kodeks karny Komentarz Mozgawa 2019

W komentarzu do kodeksu karnego na 2019 rok czytelnik znajdzie rozwiązanie problemów pojawiających się na tle praktycznego stosowania przepisów Kodeksu karnego. Omawiane kwestie zostały opatrzone własną argumentacją autorów lub innych uznanych przedstawicieli doktryny prawa karnego oraz poglądami wyrażanymi w orzecznictwie Sądu Najwyższego i sądów

Autor: Magdalena Budyn Kulik

, Patrycja Kozłowska Kalisz, Marek Kulik, Marek Mozgawa, Komentarze praktyczne,

Książka Kodeks Karny część szczególna Tom 3 Zoll Wolters
Naruszenie miru domowego aspekty przestępstwa naruszenia miru domowego

Problematyka ochrony miru domowego to zagadnienie uregulowane nie tylko w Kodeksie karnym, lecz także w Konstytucji, prawie cywilnym czy aktach prawa międzynarodowego. W książce przedstawiono przede wszystkim dogmatyczne aspekty przestępstwa naruszenia miru domowego, takie jak:, analiza ustawowych znamion art. 193 k.k. (ze szczególnym uwzględni

Autor: Marek Mozgawa

,

Książka Kodeks Karny część szczególna Tom 3 Zoll Wolters
Kodeks karny część szczególna Art. 148-251 Komentarz

Komentarz do artykułów 148–251 KK. W sposób czytelny i syntetyczny omówiono w niej najważniejsze kwestie związane z wykładnią wyżej wymienionych przepisów Kodeksu karnego. Autorzy, omawiając poszczególne artykuły, skupiają się nie tylko na najważniejszych zagadnieniach, lecz także na kwestiach, które są sporne w doktrynie i orzecznictwie.

Autor: Komentarze Becka

, Marta Banaś Grabek, Bartłomiej Gadecki, Joanna Karnat, Aneta Łyżwa, Rafał Łyżwa,

Książka Kodeks Karny część szczególna Tom 3 Zoll Wolters
Kodeks Karny komentarz Grześkowiak Wiak

Komentarz do kodeksu karnego obejmuje wyjaśnienia do całości przepisów zawartych zarówno w części ogólnej, szczególnej, jak i wojskowej, a także w Przepisach wprowadzających Kodeks karny. Stanowi zatem pełne przedstawienie wszystkich kwestii związanych z:,- zasadami odpowiedzialności karnej,,- pojęciem przestępstwa,,- systemem stosowany

Autor: Komentarze Kompaktowe

, Alicja Grześkowiak, Krzysztof Wiak, Filip Ciepły, Małgorzata Gałązka, Zuzanna Gądzik, Radosław Hałas, Damian Szeleszczuk,

Książka Kodeks Karny część szczególna Tom 3 Zoll Wolters
Kodeks karny Część ogólna Tom 1 Komentarz do art 1-52 cz 1 Komentarz do art 53-116 cz 2

Komentarz do kodeksu karnego jest przeznaczony dla sędziów, adwokatów, radców prawnych, prokuratorów oraz aplikantów. Będzie również przydatna studentom kierunków prawa i administracji, a w szczególności seminarzystom oraz doktorantom., Komentarz zawiera szczegółową analizę przepisów części ogólnej kodeksu karnego, które odnoszą się do: ,-

Autor: Wróbel Włodzimierz

, Zoll Andrzej, Agnieszka Barczak Oplustil, Marek Bielski, Grzegorz Bogdan, Zbigniew Ćwiąkalski, Małgorzata Dąbrowska Kardas, Wojciech Górowski, Mikołaj Iwański, Michał Jakubowski, Jan Jodłowski, Piotr Kardas, Jarosław Majewski, Agnieszka Pilch,

Książka Kodeks Karny część szczególna Tom 3 Zoll Wolters
Zamknięcie roku 2019 Rachunkowość

Książka wyd. Rachunkowość o zamknięciu roku 2019 P

Książka Kodeks Karny część szczególna Tom 3 Zoll Wolters
Zbiór Karny PLUS 2019

Uwzględnia ustawę z 19 lipca 2019 r. o zmianie ust

Książka Kodeks Karny część szczególna Tom 3 Zoll Wolters
Kodeks postępowania cywilnego Zestawienie zmian pr

Stan prawny: 10 września 2019 roku. W publikacji z

Książka Kodeks Karny część szczególna Tom 3 Zoll Wolters
Zatrudnianie niepełnosprawnych młodocianych i emer

Zatrudnianie osób niepełnosprawnych, młodocianych

Książka Kodeks Karny część szczególna Tom 3 Zoll Wolters
Kazusy karne materialne Zientara

Publikacja stanowi zbiór ponad pięćdziesięciu stan

Książka Kodeks Karny część szczególna Tom 3 Zoll Wolters
Kodeks postępowania cywilnego Komentarz Tom I-II S

Dwutomowy sędziowski komentarz do całego KPC pod r

Książka Kodeks Karny część szczególna Tom 3 Zoll Wolters
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2019

Sprawozdanie finansowe po zmianach w 2019 roku. Wy

Książka Kodeks Karny część szczególna Tom 3 Zoll Wolters
Zamknięcie roku 2019 Fedak Rachunkowość

Wysyłka książki po 19 listopada 2019 roku. , K