Książka Kodeks karny Komentarz Mozgawa najlepszy komentarz do kodeksu karnego
Hit
Kodeks karny Komentarz Mozgawa najlepszy komentarz do kodeksu karnego

W komentarzu do kodeksu karnego czytelnik znajdzie rozwiązanie problemów pojawiających się na tle praktycznego stosowania przepisów Kodeksu karnego. Omawiane kwestie zostały opatrzone własną argumentacją autorów lub innych uznanych przedstawicieli doktryny prawa karnego oraz poglądami wyrażanymi w orzecznictwie Sądu Najwyższego i sądów apelacyjnych

Autor: Magdalena Budyn Kulik

, Patrycja Kozłowska Kalisz, Marek Kulik, Marek Mozgawa, Komentarze praktyczne,

Książka Kodeks karny Komentarz Mozgawa najlepszy komentarz do kodeksu karnego
Kodeks karny Część szczególna Tom II. Komentarz do art. 117-211a (cz. 1) Komentarz do art. 212-277d (cz. 2)

Komentarz do Kodeksu karnego pod redakcją prof. Andrzeja Zolla i prof. Włodzimierza Wróbla zdążył już na stałe wpisać się do kanonów literatury karnistycznej. Prawnicy cenią go za kompleksowość i nowatorskie podejście do złożonej problematyki materialnego prawa karnego i jego interpretacji w zmieniającej się rzeczywistości. Pierwszy tom komentarza

Autor: Wróbel Włodzimierz

, Zoll Andrzej, Jan Jodłowski, Michał Rams, Mikołaj Małecki, Tomasz Sroka, Witold Zontek, Adam Wojtaszczyk, Agnieszka Pilch, Mikołaj Iwański, Zbigniew Ćwiąkalski, Piotr Kardas, Marek Bielski, Janusz Raglewski, Maria Szewczyk, Agnieszka Barczak Oplustil, Grzegorz Bogdan, Dominik Zając,

Książka Kodeks karny Komentarz Mozgawa najlepszy komentarz do kodeksu karnego
Hit
Kodeks Karny część szczególna Tom 3 Zoll Wolters

Komentarz do kodeksu karnego pod redakcją prof. Andrzeja Zolla zdążył już na stałe wpisać się do kanonów literatury karnistycznej. Prawnicy cenią go za kompleksowość i nowatorskie podejście do złożonej problematyki materialnego prawa karnego i jego interpretacji w zmieniającej się wciąż rzeczywistości., Pierwszy tom komentarza obejmuje część og

Autor: Duże Komentarze

, Zoll Andrzej, Zbigniew Ćwiąkalski, Piotr Kardas, Jarosław Majewski, Włodzimierz Wróbel,

Książka Kodeks karny Komentarz Mozgawa najlepszy komentarz do kodeksu karnego
Ustawa o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu Komentarz

Praktyczny i kompleksowy komentarz do ustawy z 24.5.2002 r. – o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu ( t. j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1897), na mocy której utworzono i uregulowano działalność dwóch z pięciu polskich służb specjalnych, których zadaniem jest ochrona bezpieczeństwa wewnętrznego państwa i jego porządku konstytucyjnego.

Autor: Bartłomiej Opaliński

, Maciej Rogalski, Przemysław Szustakiewicz, Komentarze Becka,

Książka Kodeks karny Komentarz Mozgawa najlepszy komentarz do kodeksu karnego
Naruszenie miru domowego aspekty przestępstwa naruszenia miru domowego

Problematyka ochrony miru domowego to zagadnienie uregulowane nie tylko w Kodeksie karnym, lecz także w Konstytucji, prawie cywilnym czy aktach prawa międzynarodowego. W książce przedstawiono przede wszystkim dogmatyczne aspekty przestępstwa naruszenia miru domowego, takie jak:, analiza ustawowych znamion art. 193 k.k. (ze szczególnym uwzględni

Autor: Marek Mozgawa

,

Książka Kodeks karny Komentarz Mozgawa najlepszy komentarz do kodeksu karnego
Kodeks karny część szczególna Art. 148-251 Komentarz

Komentarz do artykułów 148–251 KK. W sposób czytelny i syntetyczny omówiono w niej najważniejsze kwestie związane z wykładnią wyżej wymienionych przepisów Kodeksu karnego. Autorzy, omawiając poszczególne artykuły, skupiają się nie tylko na najważniejszych zagadnieniach, lecz także na kwestiach, które są sporne w doktrynie i orzecznictwie.

Autor: Komentarze Becka

, Marta Banaś Grabek, Bartłomiej Gadecki, Joanna Karnat, Aneta Łyżwa, Rafał Łyżwa,

Książka Kodeks karny Komentarz Mozgawa najlepszy komentarz do kodeksu karnego
Kodeks Karny komentarz Grześkowiak Wiak

Komentarz do kodeksu karnego obejmuje wyjaśnienia do całości przepisów zawartych zarówno w części ogólnej, szczególnej, jak i wojskowej, a także w Przepisach wprowadzających Kodeks karny. Stanowi zatem pełne przedstawienie wszystkich kwestii związanych z:,- zasadami odpowiedzialności karnej,,- pojęciem przestępstwa,,- systemem stosowany

Autor: Komentarze Kompaktowe

, Alicja Grześkowiak, Krzysztof Wiak, Filip Ciepły, Małgorzata Gałązka, Zuzanna Gądzik, Radosław Hałas, Damian Szeleszczuk,

Książka Kodeks karny Komentarz Mozgawa najlepszy komentarz do kodeksu karnego
Kodeks karny Część ogólna Tom 1 Komentarz do art 1-52 cz 1 Komentarz do art 53-116 cz 2

Komentarz do kodeksu karnego jest przeznaczony dla sędziów, adwokatów, radców prawnych, prokuratorów oraz aplikantów. Będzie również przydatna studentom kierunków prawa i administracji, a w szczególności seminarzystom oraz doktorantom., Komentarz zawiera szczegółową analizę przepisów części ogólnej kodeksu karnego, które odnoszą się do: ,-

Autor: Wróbel Włodzimierz

, Zoll Andrzej, Agnieszka Barczak Oplustil, Marek Bielski, Grzegorz Bogdan, Zbigniew Ćwiąkalski, Małgorzata Dąbrowska Kardas, Wojciech Górowski, Mikołaj Iwański, Michał Jakubowski, Jan Jodłowski, Piotr Kardas, Jarosław Majewski, Agnieszka Pilch,

Książka Kodeks karny Komentarz Mozgawa najlepszy komentarz do kodeksu karnego
Plan kont z komentarzem i polityką rachunkowości 2

Niezbędny komentarz do <b> planu kont </b> dla <em

Książka Kodeks karny Komentarz Mozgawa najlepszy komentarz do kodeksu karnego
Rachunkowość fundacji i stowarzyszeń Nawrocki ze w

Suplement elektroniczny do książki o rachunkowości

Książka Kodeks karny Komentarz Mozgawa najlepszy komentarz do kodeksu karnego
CN i PKWIU ze stawkami VAT 2020

Od dnia 1 kwietnia 2020 r. podstawą identyfikacji

Książka Kodeks karny Komentarz Mozgawa najlepszy komentarz do kodeksu karnego
Podatki ujednolicone przepisy stan prawny 2 styczn

Książka Podatki w super cenie!!!, Książka zawi

Książka Kodeks karny Komentarz Mozgawa najlepszy komentarz do kodeksu karnego
Podatki ujednolicone przepisy stan prawny 2 styczn

Książka zawiera najnowsze zmiany w VAT, Ordynacji

Książka Kodeks karny Komentarz Mozgawa najlepszy komentarz do kodeksu karnego
Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej Komentar

W komentarzu w sposób szczegółowy i kompletny omów

Książka Kodeks karny Komentarz Mozgawa najlepszy komentarz do kodeksu karnego
Ulga na złe długi w VAT i podatkach dochodowych

Autor w praktyczny sposób objaśnia, jak zastosować

Książka Kodeks karny Komentarz Mozgawa najlepszy komentarz do kodeksu karnego
Leksykon Podatek dochodowy od osób prawnych 2020 U

Książka zawiera przejrzyste i szczegółowe omówieni