Książka Zbiór Karny PLUS 2019
Hit
Zbiór Karny PLUS 2019

Uwzględnia ustawę z 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw., Kodeks karny. Kodeks postępowania karnego. Kodeks karny wykonawczy. Kodeks karny skarbowy. Kodeks wykroczeń. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Postępowanie w sprawach nieletnich. Świadek koronny. Ochrona i pomoc dla pok

Autor: Zbiory karne 2019

,

Książka Zbiór Karny PLUS 2019
Kodeks karny Kodeks postępowania karnego 2019 Edycja prokuratorska

Seria książek Twoje Prawo na 2019 rok z kodeksu karnego i postępowania karnego stanowi doskonałą pomoc przede wszystkim dla prokuratorów, ale także dla sędziów, aplikantów, adwokatów, i wszystkich tych, dla których znajomość obowiązujących przepisów prawa karnego materialnego i procesowego stanowi warunek prawidłowego wykonywania zawodu. Artykuły o

Autor: Edycja prokuratorska

, Twoje Prawo,

Książka Zbiór Karny PLUS 2019
Hit
EDYCJA KARNA Kodeks karny Kodeks postępowania karnego Kodeks karny wykonawczy 13 innych aktów prawnych

Szczegółowy wykaz wszystkich najnowszych zmian ze wskazaniem nowelizowanych artykułów umieszczono przed spisem treści. EDYCJA KARNA zawiera 16 aktów prawnych: Kodeks karny, Przepisy wprowadzające Kodeks karny, Kodeks wykroczeń, Przepisy wprowadzające Kodeks wykroczeń, Kodeks postępowania karnego, Przepisy wprowadzające Kodeks postępowania karnego k

Autor: Teksty Ustaw Becka

, Edycja Sądowa, Egzamin prawniczy Prawo karne, Teksty ustaw Egzamin prawniczy,

Książka Zbiór Karny PLUS 2019
Hit
Prawo karne Zbiór przepisów 2019

Kodeks karny. Kodeks postępowania karnego. Kodeks karny wykonawczy. Kodeks wykroczeń. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Kodeks karny skarbowy. Opłaty w sprawach karnych. Postępowanie w sprawach nieletnich. Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. Przeciwdziałanie narkomanii Prawo karne. Zbiór przepisów.

Autor: Seria z paragrafem

,

Książka Zbiór Karny PLUS 2019
Kodeks karny Twoje Prawo 2019 Beck

Stan prawny: 1 września 2019 r. – zawiera zmiany wchodzące w życie 6.9.2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1579). Seria "Twoje Prawo" zawiera: Boldowanie najnowszych zmian Przypisy od Redakcji Czytelne hasła i teksty Indeks rzeczowy

Autor: Twoje Prawo

, Flisek Aneta,

Książka Zbiór Karny PLUS 2019
Kodeks karny oraz ustawy towarzyszące 2019

Publikacja zawiera: Kodeks karny Kodeks wykroczeń Kodeks karny skarbowy Ustawa o świadku koronnym Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych Opłaty w sprawach karnych Ochrona i pomoc pokrzywdzonym Wychowanie w trzeźwości i przeciwdziałanie alkoholizmowi Akty wykonawcze Książka zawiera zbiór najważniejszych ustaw z prawa karnego materialnego. Adresowana

Autor: Teksty Ustaw Becka

, Flisek Aneta,

Książka Zbiór Karny PLUS 2019
Hit
Kodeks karny Przepisy Stan prawny na 1 sierpnia 2019 roku

Stan prawny na: 1.08.2019 r. W 9. wydaniu zbioru uwzględniono zmiany wynikające m.in. z ustaw z 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w spr

Autor: Teksty Ustaw 2020

,

Książka Zbiór Karny PLUS 2019
Kodeks karny Edycja Sądowa 2019

Kodeks karny. Kodeks postępowania karnego. Kodeks karny wykonawczy. Koszty sądowe karne oraz inne akty prawne. Edycja Sądowa. Zbiór ustaw: KK. KPK. KKW. KSKU. oraz inne akty prawne. Edycja Sądowa zawiera:,,- Kodeks karny,,- Przepisy wprowadzające Kodeks karny,,- Kodeks wykroczeń,,- Kodeks postępowania karnego,,- Przepisy wpr

Autor: Teksty Ustaw Becka

, Edycja Sądowa,

Książka Zbiór Karny PLUS 2019
Kazusy karne materialne Zientara

Publikacja stanowi zbiór ponad pięćdziesięciu stan

Książka Zbiór Karny PLUS 2019
Kodeks postępowania cywilnego Komentarz Tom I-II S

Dwutomowy sędziowski komentarz do całego KPC pod r

Książka Zbiór Karny PLUS 2019
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2019

Sprawozdanie finansowe po zmianach w 2019 roku. Wy

Książka Zbiór Karny PLUS 2019
Zamknięcie roku 2019 Fedak Rachunkowość

Wysyłka książki po 19 listopada 2019 roku. , K

Książka Zbiór Karny PLUS 2019
Ustawa o VAT zmiany obowiązujące od 1 września 201

W okresie od 1 września 2019 r. do 1 kwietnia 2020

Książka Zbiór Karny PLUS 2019
Leksykon VAT 2020 Unimex Zubrzycki Nowe Instytucje

Leksykon zostanie wysłany około 15 stycznia 2020 r

Książka Zbiór Karny PLUS 2019
Split Payment podzielona płatność. Praktyczne prob

Stan prawny aktualny na 2019 r. z uwzględnieniem z

Książka Zbiór Karny PLUS 2019
Zamknięcie roku 2019 Rachunkowość

Książka wyd. Rachunkowość o zamknięciu roku 2019 P