Książka Prawo karne Zbiór przepisów Wolters
Hit
Prawo karne Zbiór przepisów Wolters

Kodeks karny. Kodeks postępowania karnego. Kodeks karny wykonawczy. Kodeks wykroczeń. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Kodeks karny skarbowy. Opłaty w sprawach karnych. Postępowanie w sprawach nieletnich. Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. Przeciwdziałanie narkomanii Prawo karne. Zbiór przepisów.

Autor: Seria z paragrafem

,

Książka Prawo karne Zbiór przepisów Wolters
Hit
EDYCJA KARNA Kodeks karny Kodeks postępowania karnego Kodeks karny wykonawczy 13 innych aktów prawnych

Szczegółowy wykaz wszystkich najnowszych zmian ze wskazaniem nowelizowanych artykułów umieszczono przed spisem treści. EDYCJA KARNA zawiera 16 aktów prawnych: Kodeks karny, Przepisy wprowadzające Kodeks karny, Kodeks wykroczeń, Przepisy wprowadzające Kodeks wykroczeń, Kodeks postępowania karnego, Przepisy wprowadzające Kodeks postępowania karnego k

Autor: Teksty Ustaw Becka

, Edycja Sądowa, Egzamin prawniczy Prawo karne, Teksty ustaw Egzamin prawniczy,

Książka Prawo karne Zbiór przepisów Wolters
Hit
Zbiór Karny PLUS 2019

Uwzględnia ustawę z 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw., Kodeks karny. Kodeks postępowania karnego. Kodeks karny wykonawczy. Kodeks karny skarbowy. Kodeks wykroczeń. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Postępowanie w sprawach nieletnich. Świadek koronny. Ochrona i pomoc dla pok

Autor: Zbiory karne 2020

,

Książka Prawo karne Zbiór przepisów Wolters
Prawo karne Zbiór przepisów 2019 Seria z paragrafem

Kodeks karny. Kodeks postępowania karnego. Kodeks karny wykonawczy. Kodeks wykroczeń. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Kodeks karny skarbowy. Opłaty w sprawach karnych. Postępowanie w sprawach nieletnich. Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. Przeciwdziałanie narkomanii Prawo karne. Zbiór przepisów.

Autor: Seria z paragrafem

,

Książka Prawo karne Zbiór przepisów Wolters
Kodeks karny Kodeks postępowania karnego 2019 Edycja prokuratorska

Seria książek Twoje Prawo na 2019 rok z kodeksu karnego i postępowania karnego stanowi doskonałą pomoc przede wszystkim dla prokuratorów, ale także dla sędziów, aplikantów, adwokatów, i wszystkich tych, dla których znajomość obowiązujących przepisów prawa karnego materialnego i procesowego stanowi warunek prawidłowego wykonywania zawodu. Artykuły o

Autor: Edycja prokuratorska

, Twoje Prawo,

Książka Prawo karne Zbiór przepisów Wolters
Kodeks karny Twoje Prawo 2019 Beck

Stan prawny: 1 września 2019 r. – zawiera zmiany wchodzące w życie 6.9.2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1579). Seria "Twoje Prawo" zawiera: Boldowanie najnowszych zmian Przypisy od Redakcji Czytelne hasła i teksty Indeks rzeczowy

Autor: Twoje Prawo

, Flisek Aneta,

Książka Prawo karne Zbiór przepisów Wolters
Kodeks karny oraz ustawy towarzyszące 2020

Publikacja zawiera: Kodeks karny Kodeks wykroczeń Kodeks karny skarbowy Ustawa o świadku koronnym Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych Opłaty w sprawach karnych Ochrona i pomoc pokrzywdzonym Wychowanie w trzeźwości i przeciwdziałanie alkoholizmowi Akty wykonawcze Książka zawiera zbiór najważniejszych ustaw z prawa karnego materialnego. Adresowana

Autor: Teksty Ustaw Becka

, Flisek Aneta,

Książka Prawo karne Zbiór przepisów Wolters
Hit
Kodeks karny Przepisy Stan prawny na 1 sierpnia 2019 roku

Stan prawny na: 1.08.2019 r. W 9. wydaniu zbioru uwzględniono zmiany wynikające m.in. z ustaw z 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w spr

Autor: Teksty Ustaw 2020

,

Książka Prawo karne Zbiór przepisów Wolters
Schematy podatkowe MDR dla firm Poradnik Gazety Pr

1 stycznia 2019 r. wprowadzono przepisy zobowiązuj

Książka Prawo karne Zbiór przepisów Wolters
Zamknięcie roku 2019 Fedak Rachunkowość

Książka wyd. Rachunkowość o zamknięciu roku 2019 P

Książka Prawo karne Zbiór przepisów Wolters
Leksykon VAT 2020 Unimex 2 Tomy Zubrzycki

Leksykon zostanie wysłany około 27 stycznia 2020 r

Książka Prawo karne Zbiór przepisów Wolters
Bezpieczeństwo i higiena pracy Środki ochrony indy

Książka z BHP skupia się przede wszystkim na omówi

Książka Prawo karne Zbiór przepisów Wolters
Ustawa o VAT zmiany obowiązujące od 1 września 201

W okresie od 1 września 2019 r. do 1 kwietnia 2020

Książka Prawo karne Zbiór przepisów Wolters
Odliczenia i zwroty w VAT

Odliczenia i zwroty w VAT. Pytania i odpowiedzi to

Książka Prawo karne Zbiór przepisów Wolters
Wynagrodzenia 2020 Rozliczanie płac w praktyce

Ustalenie wysokości wynagrodzenia, a także innych

Książka Prawo karne Zbiór przepisów Wolters
Kadry od A do Z Cieślak

Książka jest napisana przez praktyka – pracownika