Książka Postępowanie Karne Dynamika

Postępowanie Karne Dynamika

5 opinii

Autor: Anna Gerecka Żołyńska

, Barbara Janusz Pohl,

Wydawnictwo: Wydawnictwo Ars Boni et Aequi

Rok wydania: 2011 Isbn 9788360550298


Postępowanie karne. Dynamika - materiały do konwersatoriów. Zeszyt IV jest kontynuacją wydawanego przez Katedrę Postępowania Karnego Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu cyklu opracowań do nauki procesu karnego. Zeszyt IV prezentuje wybór materiałów do zajęć konwersatoryjnych z postępowania karnego. Zawiera wybór kazusów związanych z dynamiką postępowania karnego, tez orzeczeń sądów powszechnych i Sądu Najwyższego, przykłady pism procesowych oraz przystępne omówienie najważniejszych zagadnień procesu karnego. Zbiór ten powinien być znaczącą pomocą dydaktyczną dla studentów poznających złożoną problematykę procesową. Stanowi uzupełnienie wykładu oraz podręcznika, utrwalając w oparciu o konkretne przykłady wiadomości niezbędne z punktu widzenia wymagań egzaminacyjnych. Autorami opracowania są pracownicy Katedry Postępowania Karnego WPiA UAM, a jednocześnie dydaktycy dobrze znający potrzeby studentów w tym zakresie. W obecnym wydaniu zeszytu odnotować należy duży udział młodszych pracowników Katedry oraz doktorantów. Tak więc ta pomoc dydaktyczna powstała siłami całego zespołu Katedry.