Książka Proces karny Zagrodnik

Proces karny Zagrodnik

10 opinii
79 zł 63.79 zł

Podręcznik zawiera systematyczne i gruntowne omówienie:, teorii procesu karnego,, międzynarodowych i konstytucyjnych uwarunkowań procesu karnego,, zagadnień części ogólnej prawa karnego procesowego oraz dotyczących przebiegu procesu karnego, z uwzględnieniem jego zasadniczych odmian., W publikacji przedstawiono konkretne rozwiązania kwestii spornych w praktyce. Nowe wydanie podręcznika uwzględnia gruntowne zmi

Dzisiaj sprzedaliśmy 5 sztuk

Autor: Jarosław Zagrodnik

, Radosław Koper, Kazimierz Marszał, Jarosław Zagrodnik, Kazimierz Zgryzek, Podręcznik prawo,

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Rok wydania: 2019 Isbn 9788381870108


Podręcznik zawiera systematyczne i gruntowne omówienie:
teorii procesu karnego,
międzynarodowych i konstytucyjnych uwarunkowań procesu karnego,
zagadnień części ogólnej prawa karnego procesowego oraz dotyczących przebiegu procesu karnego, z uwzględnieniem jego zasadniczych odmian.
W publikacji przedstawiono konkretne rozwiązania kwestii spornych w praktyce. Nowe wydanie podręcznika uwzględnia gruntowne zmiany legislacyjne dokonane nowelą do k.p.k. z 19.07.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw, które mają na celu:

usprawnienie postępowania karnego, a także dostosowanie regulacji procesowych do wyzwań wynikających z rozwoju technologicznego. Nowelizacja wprowadza również m.in.:
ograniczenia zasady bezpośredniości,
mechanizmy mające zapobiegać zbędnemu powtarzaniu czynności procesowych,
zmianę formuły uzasadnień wyroków.