Książka Postępowanie odwoławcze w sprawach karnych Świecki Komentarz Orzecznictwo

Postępowanie odwoławcze w sprawach karnych Świecki Komentarz Orzecznictwo

7 opinii
129 zł 100.43 zł

Czwarte wydanie komentarza do postępowania odwoławczego, sprawdzonej w nauce do egzaminu zawodowego z postępowania karnego na aplikacjach prawniczych. Książka składa się z dwóch części. Pierwsza z nich zawiera:, , klasyczny podartykułowy komentarz do przepisów art. 425-467 k.p.k.,, wybór najważniejszych orzeczeń ze wskazaniem dominującej linii orzeczniczej,, wykaz przepisów powiązanych z komentowanym artykułem

Dzisiaj sprzedaliśmy 3 sztuk

Autor: Dariusz Świecki

, Komentarz i orzecznictwo,

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Rok wydania: 2018 Isbn 9788381243599


Czwarte wydanie komentarza do postępowania odwoławczego, sprawdzonej w nauce do egzaminu zawodowego z postępowania karnego na aplikacjach prawniczych. Książka składa się z dwóch części. Pierwsza z nich zawiera:

klasyczny podartykułowy komentarz do przepisów art. 425-467 k.p.k.,
wybór najważniejszych orzeczeń ze wskazaniem dominującej linii orzeczniczej,
wykaz przepisów powiązanych z komentowanym artykułem,
schematy ułatwiające zrozumienie zasad postępowania odwoławczego.
W drugiej części - w suplemencie - umieszczono wzory i przykłady konstruowania zarzutów oraz wzory poszczególnych elementów apelacji opatrzone szczegółowym komentarzem.

Autor analizuje - w ujęciu praktycznym i dostosowanym do zmian w procedurze karnej w latach 2015-2016 - przepisy regulujące postępowanie odwoławcze. Szczególny nacisk kładzie na wyjaśnienie kwestii budowy środka odwoławczego (apelacja, zażalenie) i wymogów co do jego treści. Skuteczność stawiania zarzutów odwoławczych przedstawia z perspektywy zmiany modelu postępowania rozpoznawczego polegającej na odstąpieniu od zwiększonej kontradyktoryjności (wprowadzonej od 1.07.2015 r.) i przywróceniu zwiększonej inkwizycyjności (od 15.04.2016 r.), przy zachowaniu zwiększonej apelacyjności postępowania odwoławczego. W publikacji Postępowanie odwoławcze w sprawach karnych. Komentarz. Orzecznictwo zostały także omówione m.in.:

kwestia stawiania tzw. zarzutów mieszanych oraz zarzutów alternatywnych oraz formułowania wniosku odwoławczego z perspektywy szerokich uprawnień sądu odwoławczego do merytorycznego orzekania i ograniczenia kasatoryjnego orzekania tylko do przypadków wskazanych w ustawie,
przebieg postępowania odwoławczego, z uwzględnieniem czynności organów procesowych, a także stron, obrońców i pełnomocników oraz ich udziału w posiedzeniu zażaleniowym i rozprawie apelacyjnej,
instytucje procesowe wprowadzone do postępowania odwoławczego od 1.07.2015 r. i nadal obowiązujące, takie jak: ograniczona prekluzja dowodowa i zakaz stawiania niektórych zarzutów odwoławczych w trybach konsensualnych oraz podstawę oddalenia wniosku dowodowego z art. 452 § 2 k.p.k. (od 15.04.2016 r.),
praktyczne wskazówki dotyczące analizy wyroku i jego uzasadnienia pod kątem uchybień procesowych mogących stanowić podstawę zarzutu odwoławczego.
Do każdego komentowanego przepisu przywołano aktualne po 14.04.2016 r. orzecznictwo Sądu Najwyższego oraz sądów apelacyjnych, wybrane ze względu na ich znaczenie i przydatność dla praktyki. Książka Postępowanie odwoławcze w sprawach karnych. Komentarz. Orzecznictwo zawiera również schematy ułatwiające Czytelnikowi poruszanie się po postępowaniu odwoławczym, a także - na oddzielnej wkładce - wzory apelacji sporządzanych na podstawie poszczególnych podstaw odwoławczych, w tym w sprawach o wykroczenia i w sprawach karnych skarbowych

Publikacja skierowana jest przede wszystkim do praktyków, a więc sędziów, prokuratorów, adwokatów i radców prawnych, a także aplikantów tych zawodów prawniczych. Stanowi nieodzowny materiał do nauki dla osób przystępujących do egzaminu zawodowego: radcowskiego, adwokackiego i sędziowskiego.

Z książki dowiesz się:

jak prawidłowo sporządzić apelację obrońcy, i pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego?
jak skutecznie formułować zarzuty w pismach procesowych?