Książka Ciężar dowodu w polskim procesie karnym

Ciężar dowodu w polskim procesie karnym

12 opinii
119 zł 94.59 zł

W książce autorka prezentuje różne sposoby postrzegania ciężaru dowodu w polskim procesie karnym, przywołując poglądy przedstawicieli nauki polskiej i zwracając szczególną uwagę na kwestie sporne w tym zakresie. Przybliża tę instytucję prawną z perspektywy:,,domniemań prawnych i faktycznych,,niedopuszczalności czynności dowodowej,,negatywnej oceny dowodu i zasady swobodnej oceny dowodów,,zasady domniemania

Dzisiaj sprzedaliśmy 2 sztuk

Autor: Małgorzata Żbikowska

,

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Rok wydania: 2019 Isbn 9788381605953


W książce autorka prezentuje różne sposoby postrzegania ciężaru dowodu w polskim procesie karnym, przywołując poglądy przedstawicieli nauki polskiej i zwracając szczególną uwagę na kwestie sporne w tym zakresie. Przybliża tę instytucję prawną z perspektywy:

domniemań prawnych i faktycznych,
niedopuszczalności czynności dowodowej,
negatywnej oceny dowodu i zasady swobodnej oceny dowodów,
zasady domniemania niewinności i reguły in dubio pro reo,
zakazów dowodowych.
Szeroko analizuje odmiany ciężaru dowodu:

in abstracto,
w znaczeniu ogólnym,
w znaczeniu materialnym i formalnym,
w znaczeniu subiektywnym i obiektywnym,
tzw. formalny ciężar dowodu.