Książka Postępowanie karne w pigułce

Postępowanie karne w pigułce

11 opinii
29.9 zł 28.51 zł

Gacka-Asiewicz i wyd. Beck. Zbliża się trudny egzamin, a Ty nie masz już czasu na wertowanie grubych podręczników. A może musisz szybko powtórzyć materiał przed egzaminem wstępnym na aplikację. Jeżeli na chociaż jedno z tych pytań odpowiedziałeś TAK, ta publikacja jest właśnie dla Ciebie! To wyciąg, opracowanie wszystkich najważniejszych zagadnień z zakresu postępowania karnego, których znajomość pomoże Ci w zdaniu egzaminu.

Dzisiaj sprzedaliśmy 5 sztuk

Autor: Gacka Asiewicz

, Prawo w pigułce,

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Rok wydania: 2018 Isbn 9788381286459


Gacka-Asiewicz i wyd. Beck. Zbliża się trudny egzamin, a Ty nie masz już czasu na wertowanie grubych podręczników. A może musisz szybko powtórzyć materiał przed egzaminem wstępnym na aplikację. Jeżeli na chociaż jedno z tych pytań odpowiedziałeś TAK, ta publikacja jest właśnie dla Ciebie! To wyciąg, opracowanie wszystkich najważniejszych zagadnień z zakresu postępowania karnego, których znajomość pomoże Ci w zdaniu egzaminu. Masz ochotę na więcej? Korzystaj z materiałów online, do których odeśle Cię QR Code z okładki. Postępowanie karne w pigułce to zwięzłe ujęcie tematu, tabele, wykresy i wyróżnienia, istotne stwierdzenia, bez zbędnych opisów, dzięki którym szybko przyswoisz i powtórzysz wiedzę.

W opracowaniu uwzględniono następujące zagadnienia:
- Postępowania karnego:
- zasady postępowania,
- właściwość i skład sądu,
- wyłączenie sędziego,
- strony, obrońcy, pełnomocnicy,
- czynności procesowe – orzeczenia, zarządzenia, narada, głosowanie, porządek czynności procesowych, terminy, doręczenia, protokoły, dowody,
- przesłuchanie i wyjaśnienia oskarżonego,
- świadkowie, świadek koronny, pokrzywdzony,
- biegli, tłumacze, specjaliści,
- oględziny, otwarcie zwłok i eksperyment procesowy, wywiad środowiskowy i badanie oskarżonego,
- zatrzymanie rzeczy i przeszukanie oraz kontrola i utrwalanie rozmów,
- środki przymusu,
- postępowanie przygotowawcze – wszczęcie, przebieg, zamknięcie śledztwa i dochodzenia,
- zakończenie i umorzenie oraz nadzór prokuratora i czynności sądowe,
- akt oskarżenia,
- postępowanie przed sądem I instancji – wstępna kontrola oskarżenia, rozprawa główna, przewód sądowy, wyrokowanie,
- postępowanie odwoławcze – apelacja i zażalenie,
- postępowania szczególne,
- nadzwyczajne środki zaskarżenia – kasacja i wznowienie postępowania,
- postępowanie po uprawomocnieniu się orzeczenia,
- postępowanie karne w sprawach międzynarodowych,
- Europejski Nakaz Aresztowania,
- Ekstradycja,
- koszty procesu,
- Postępowania w sprawach o wykroczenia:
- zasady, przesłanki pozytywne i negatywne,
- właściwość i skład sądu oraz rozstrzygnięcia sądu,
- oskarżyciel publiczny, obrońca, obwiniony i pokrzywdzony,
- postępowanie zwyczajne, nakazowe, przyspieszone i mandatowe,
- nadzwyczajne środki zaskarżenia – kasacja i wznowienie postępowania
- Postępowania w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe:
- właściwość sądu i organów postępowania przygotowawczego,
- strony i ich przedstawiciele procesowi,
- pociągnięcie do odpowiedzialności za zgodą sprawcy,
- postępowanie mandatowe,
- zezwolenie na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności,
- postępowanie przygotowawcze i przed sądem,
- postępowanie odwoławcze i nadzwyczajne środki zaskarżenia,
- postępowanie nakazowe i w stosunku do nieobecnych.
- Wydanie zostało wzbogacone o pytania otwarte, wraz z odpowiedziami, które pozwolą sprawdzić stopień przygotowania do egzaminu lub kolokwium.