Książka Schematy podatkowe MDR dla firm Poradnik Gazety Prawnej 10/2019
Schematy podatkowe MDR dla firm Poradnik Gazety Prawnej 10/2019

1 stycznia 2019 r. wprowadzono przepisy zobowiązujące podatników do informowania organów podatkowych o stosowanych schematach podatkowych (MDR). Nieje

Książka Schematy podatkowe MDR dla firm Poradnik Gazety Prawnej 10/2019
Zamknięcie roku 2019 Fedak Rachunkowość

Książka wyd. Rachunkowość o zamknięciu roku 2019 Pana Fedaka uwzględnia najnowsze zmiany ustawy o rachunkowości. Książka Zamknięcie roku 2019 to przew

Książka Schematy podatkowe MDR dla firm Poradnik Gazety Prawnej 10/2019
Hit
Leksykon VAT 2020 Unimex 2 Tomy Zubrzycki

Leksykon zostanie wysłany około 27 stycznia 2020 roku, Nowe Instytucje w VAT w 2020 roku !!! Blisko 1700 odpowiedzi na trudne pytania znajdziesz w

Książka Schematy podatkowe MDR dla firm Poradnik Gazety Prawnej 10/2019
Bezpieczeństwo i higiena pracy Środki ochrony indywidualnej w wybranym orzecznictwie sądowym

Książka z BHP skupia się przede wszystkim na omówieniu polskiego orzecznictwa sądowego w sprawach dotyczących środków ochrony indywidualnej. Książka z

Książka Schematy podatkowe MDR dla firm Poradnik Gazety Prawnej 10/2019
Hit
Ustawa o VAT zmiany obowiązujące od 1 września 2019, 1 listopada 2019, 1 stycznie 2020, 1 kwietnia 2020 Komentarz

W okresie od 1 września 2019 r. do 1 kwietnia 2020 r. zaczynają obowiązywać istotne zmiany w VAT, wprowadzane w czterech terminach: 1 września 2019 r.

Książka Schematy podatkowe MDR dla firm Poradnik Gazety Prawnej 10/2019
Odliczenia i zwroty w VAT

Odliczenia i zwroty w VAT. Pytania i odpowiedzi to publikacja, w której zawarto odpowiedzi na 126 najczęściej pojawiających się pytań dotyczących zaga

Książka Schematy podatkowe MDR dla firm Poradnik Gazety Prawnej 10/2019
Hit
Wynagrodzenia 2020 Rozliczanie płac w praktyce

Ustalenie wysokości wynagrodzenia, a także innych świadczeń pracowniczych oraz sporządzenie listy płac często sprawiają kłopoty służbom kadrowo-płacow

Książka Schematy podatkowe MDR dla firm Poradnik Gazety Prawnej 10/2019
Hit
Kadry od A do Z Cieślak

Książka jest napisana przez praktyka – pracownika działu <b>kadr</b> i płac, zajmującego się na co dzień zagadnieniami kadrowymi i będącego jednocześn

Książka Schematy podatkowe MDR dla firm Poradnik Gazety Prawnej 10/2019
Hit
Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych z wzorami dokumentacji i narzędziem samoobliczającym ZFŚS

Gotowy do wykorzystania wzorcowy przykład Regulaminu, który szczegółowo określa zasady tworzenia i gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadc

Książka Schematy podatkowe MDR dla firm Poradnik Gazety Prawnej 10/2019
Hit
Dokumentacja wewnętrzna w jednostkach sektora finansów publicznych 130 gotowych instrukcji zarządzeń regulaminów

Jeżeli jesteś kierownikiem jednostki sektora finansów publicznych, sekretarzem, skarbnikiem, głównym księgowym, lub też osobą odpowiedzialną za prowad

Książka Schematy podatkowe MDR dla firm Poradnik Gazety Prawnej 10/2019
Klasyfikacja środków trwałych ze stawkami amortyzacji

Od 1 stycznia 2018 roku już nie obowiązuje Klasyfikacja Środków Trwałych (KŚT 2010) (rozporządzenie RM z dnia 10 grudnia 2010 r., Dz.U. poz. 1622), a

Książka Schematy podatkowe MDR dla firm Poradnik Gazety Prawnej 10/2019
Hit
Płace od A do Z ćwiczenia Cieślak książka na kursy i szkolenia z naliczania wynagrodzeń w 2020 roku

Kolejne wydanie książki z ćwiczeniami i testami z zakresu naliczania wynagrodzeń w płacach. Jeśli chcesz się przekonać czy potrafisz liczyć wynagrodze

Książka Schematy podatkowe MDR dla firm Poradnik Gazety Prawnej 10/2019
Hit
Split Payment podzielona płatność Praktyczne problemy Vademecum podatnika

Stan prawny aktualny na 2019 r. z uwzględnieniem zmian obowiązujących od 1 listopada 2019 r. i od 1 stycznia 2020 r.,, Split payment obowiązk

Książka Schematy podatkowe MDR dla firm Poradnik Gazety Prawnej 10/2019
Ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym Komentarz

Kompleksowe omówienie nowej, gruntownie zmienionej i poszerzonej ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymu

Książka Schematy podatkowe MDR dla firm Poradnik Gazety Prawnej 10/2019
Kodeks pracy Komentarz Jaśkowski Wolters

Jedenaste wydanie komentarza do kodeksu pracy uwzględnia wszystkie zmiany, które miały miejsce od czasu ostatniej edycji w 2016 r. W szczególności omó

Książka Schematy podatkowe MDR dla firm Poradnik Gazety Prawnej 10/2019
Kalendarz księgowego budżetu 2020

Kalendarz dla księgowego budżetu zawiera przejrzyste kalendarium z dużą ilością miejsca na własne notatki, planowanie dnia pracy. Terminarz sporządzan

Książka Schematy podatkowe MDR dla firm Poradnik Gazety Prawnej 10/2019
Hit
Kodeks spółek handlowych Komentarz Kidyba

Komentarz stanowi szczegółowy komentarz do przepisów ustawy – Kodeks spółek handlowych. Nacisk położono na prezentację problemów, jakie wyłaniają się

Książka Schematy podatkowe MDR dla firm Poradnik Gazety Prawnej 10/2019
Hit
Zamknięcie roku 2019 Rachunkowość

Książka wyd. Rachunkowość o zamknięciu roku 2019 Pana Fedaka w promocyjnej cenie na naszej stronie uwzględnia zmiany ustawy o rachunkowości. Nowe regu

Książka Schematy podatkowe MDR dla firm Poradnik Gazety Prawnej 10/2019
Hit
Podatki ujednolicone przepisy stan prawny 2 stycznia 2020 roku plus płyta CD z ustawami

Książka zawiera najnowsze zmiany w VAT, Ordynacji podatkowej i Akcyzie. , Książka o podatkach na 2020 rok podzielona jest na dziesięć głównych dzi

Książka Schematy podatkowe MDR dla firm Poradnik Gazety Prawnej 10/2019
Dostęp do informacji publicznej , płyta CD Szustakiewicz ze wzorami dokumentów

Publikacja przedstawia w formie poradnikowej zasady dostępu do informacji publicznej – prostej, złożonej i ponownie wytworzonej. W szczegółowy sposób

Książka Schematy podatkowe MDR dla firm Poradnik Gazety Prawnej 10/2019
Meritum Prawo pracy 2020 Aktualizacja w formie ele

Cenione Meritum o prawie pracy przez czytelników k

Książka Schematy podatkowe MDR dla firm Poradnik Gazety Prawnej 10/2019
Rozliczenia związane ze spadkiem Komentarz praktyc

Wydanie to jest wzbogacone o najnowsze orzecznictw

Książka Schematy podatkowe MDR dla firm Poradnik Gazety Prawnej 10/2019
Wzory pism procesowych w sprawach cywilnych i reje

Publikacja zawiera wzory pism procesowych najczęśc

Książka Schematy podatkowe MDR dla firm Poradnik Gazety Prawnej 10/2019
Meritum Prawo pracy 2020

W jednym zwartym Meritum Czytelnik znajdzie komple

Książka Schematy podatkowe MDR dla firm Poradnik Gazety Prawnej 10/2019
Prawo konstytucyjne kompendium Piotrowski

Książka z prawa konstytucyjnego uwzględnia stan pr

Książka Schematy podatkowe MDR dla firm Poradnik Gazety Prawnej 10/2019
Reprezentacja w spółkach handlowych i cywilnych z

Kompleksowe opracowanie, w którym zostały przedsta

Książka Schematy podatkowe MDR dla firm Poradnik Gazety Prawnej 10/2019
Zobowiązania część szczegółowa Brzozowski

Kontynuacja wykładu z zakresu części ogólnej zobow

Książka Schematy podatkowe MDR dla firm Poradnik Gazety Prawnej 10/2019
Fuzje i przejęcia spółek kapitałowych zagadnienia

W 5. wydaniu przedstawiono najnowsze dane dotycząc

Książka Schematy podatkowe MDR dla firm Poradnik Gazety Prawnej 10/2019
Wieloletnia prognoza finansowa

Instytucja WPF wprowadzona przepisami ustawy o fin

Książka Schematy podatkowe MDR dla firm Poradnik Gazety Prawnej 10/2019
Podatki i opłaty lokalne Podatek leśny Podatek rol

Komentarz jest najbardziej aktualnym na rynku i pr

For took: 27.278ms