Książka Prawo karne Konarska Wrzosek Marek
Prawo karne Konarska Wrzosek Marek

Książka z prawa karnego prezentuje całość wykładu z zakresu prawa karnego, obejmującego program nauczania tego przedmiotu., Składa się z dwóch części, z których:,- pierwsza omawia zagadnienia ogólne, dotyczące m.in. nauki o przestępstwie i zasadach odpowiedzialności oraz kar, środków karnych i ich stosowania,,- druga przedstawia poszczególne typy przestępstw, w tym m.in. przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, wolności, mieniu oraz pr

Autor: Andrzej Marek

, Violetta Konarska Wrzosek, Studia Prawnicze,

Książka Prawo karne Konarska Wrzosek Marek
Postępowanie w sprawach nieletnich Komentarz Górecki Wolters

W komentarzu omówiono zmiany wprowadzone w ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich w 2017 r., w tym m.in. rozszerzające katalog przestępstw:,,których popełnienie w okresie próby stanowi podstawę do obligatoryjnego odwołania przez sąd rodzinny warunkowego zawieszenia wykonania orzeczonego środka poprawczego i zarządzenia umieszczenia nieletniego w zakładzie poprawczym;,których popełnienie może stanowić dodatkową, wyjątkową podstaw

Autor: Piotr Górecki

, Violetta Konarska Wrzosek, Komentarze praktyczne,

Książka Prawo karne Konarska Wrzosek Marek
Kodeks karny Komentarz Konarska Wrzosek

W drugim wydaniu komentarza do kodeksu karnego czytelnik znajdzie rozwiązanie problemów pojawiających się na tle praktycznego stosowania przepisów kodeksu karnego wsparte własną argumentacją autorów lub innych uznanych przedstawicieli doktryny prawa karnego oraz poglądami wyrażanymi w orzecznictwie Sądu Najwyższego i sądów apelacyjnych., Komentarz do kodeksu karnego zawiera omówienie przepisów k.k. wg stanu prawnego na dzień 1.08.2018 r., czy

Autor: Violetta Konarska Wrzosek

, Arkadiusz Lach, Jerzy Lachowski, Tomasz Oczkowski, Igor Zgoliński, Agata Ziółkowska,

Książka Prawo karne Konarska Wrzosek Marek
Kary i inne środki reakcji prawnokarnej Tom 6

Tom 6. Systemu Prawa Karnego, odnoszący się do kluczowych kwestii dotyczących istoty kary i środków karnych napisany został przez 17 wybitnych Autorów, praktyków, specjalistów z dziedziny prawa karnego. Autorzy – wybitni specjaliści z zakresu penologii – omawiają kwestie istotne z punku widzenia społecznego poczucia bezpieczeństwa, takie jak zaostrzanie ustawowego zagrożenia karą, czy dyskutowana problematyka kary śmierci. Dogłębnej analizie zost

Autor: Melezini Mirosława

, Wojciech Cieślak, Alicja Grześkowiak, Violetta Konarska Wrzosek, Barbara Kunicka Michalska, Stefan Lelental,

Książka Prawo karne Konarska Wrzosek Marek
Nauka o przestępstwie Zasady odpowiedzialności Tom 3 System Prawa Karnego

Wydanie drugie Tomu 3 Systemu Prawa Karnego odwołuje się do najnowszego i najbardziej aktualnego stanu prawnego a także najnowszego polskiego orzecznictwa dotyczącego fundamentalnej (często spornej) problematyki prawa karnego – zasad odpowiedzialności. W niniejszej pozycji uwzględniono najbardziej aktualne poglądy doktryny, odwołujące się do wielu – często odmiennych – założeń teoretycznych i argumentów dogmatycznych dotyczących m.in. konstruow

Autor: Ryszard Dębski

, Jacek Wojciech Giezek, Zbigniew Jędrzejewski, Tomasz Kaczmarek, Piotr Kardas, Violetta Konarska Wrzosek, Jerzy Lachowski, Agnieszka Liszewska, Jarosław Majewski, Łukasz Pohl, Andrzej Szwarc, Robert Zawłocki,

Książka Prawo karne Konarska Wrzosek Marek
Szczególne dziedziny prawa karnego Bojarski

Tom 11 Systemu Prawa Karnego, pod redakcją prof. dr hab. Marka Bojarskiego, pt. Szczególne dziedziny prawa karnego prezentuje w sposób wyczerpujący problematykę prawa karnego skarbowego, prawa karnego wojskowego oraz pozakodeksowego prawa karnego.,,W niniejszej publikacji, składającej się z 11 rozdziałów kompleksowo i precyzyjnie, w oparciu o najnowszy stan prawny (ale również dokonując analizy prawno-porównawczej) i aktualne orzecznictwo

Autor: Marek Bojarski

, Dagmara Gruszecka, Wojciech Jasiński, Henryk Kmieciak, Violetta Konarska Wrzosek, Karolina Kremens, Marek Mozgawa, Feliks Prusak, Stanisław Przyjemski, Wojciech Radecki, Jerzy Skorupka, Ryszard Stefański,

Książka Prawo karne Konarska Wrzosek Marek
Kodeks karny skarbowy Komentarz Zgoliński

Komentarz do kodeksu karnoskarbowego na rok zawiera wszechstronne omówienie aktualnych problemów praktyki stosowania Kodeksu karnego skarbowego, w szczególności tych zagadnień, które wywołują rozbieżności w orzecznictwie i spory w doktrynie. Autorzy komentarza udzielają wielu praktycznych wskazówek, w przypadku kwestii spornych proponują własne rozwiązania ze stosownym uzasadnieniem, ponadto uwzględniają w niezbędnym zakresie elementy metodyki pr

Autor: Violetta Konarska Wrzosek

, Tomasz Oczkowski, Igor Zgoliński, Jerzy Skorupka,

Książka Prawo karne Konarska Wrzosek Marek
Facebook Marketing For Dummies

Add Facebook to your marketing plan—and watch your

Książka Prawo karne Konarska Wrzosek Marek
Tablice informatyczne C#

Najważniejsza wiedza jest tu! C# to obecnie jeden

Książka Prawo karne Konarska Wrzosek Marek
Prawo obrotu nieruchomościami Strzelczyk

Podręcznik prawniczy z prawa obrotu nieruchomości

Książka Prawo karne Konarska Wrzosek Marek
Gwarancje procesowe zobowiązanego w egzekucji admi

Celem publikacji jest zbadanie, czy przepisy regul

Książka Prawo karne Konarska Wrzosek Marek
Gospodarka komunalna Problematyka realizacji zadań

W poradniku przedstawiono prawne aspekty funkcjono

Książka Prawo karne Konarska Wrzosek Marek
Prawo energetyczne Komentarz

Ustawa Prawo energetyczne łączy regulacje typowe d

Książka Prawo karne Konarska Wrzosek Marek
Na peryferiach

W okresie nowej ewangelizacji Kościół wyraźniej ni

Książka Prawo karne Konarska Wrzosek Marek
Rachunek kosztów w rachunkowości finansowej ewiden

Obszerny zbiór zadań z wprowadzeniem teoretycznym