Książka Prawo handlowe Kidyba Beck Studia prawnicze
Prawo handlowe Kidyba Beck Studia prawnicze

Książka z prawa handlowego wydawnictwa BECK składa się z trzech części, z których:,,- pierwsza omawia zagadnienia ogólne, dotyczące m.in. pojęcia prawa handlowego, definicji przedsiębiorcy, zasad rejestrowania przedsiębiorców i ich uczestnictwa w obrocie gospodarczym (w tym zasad prowadzenia spraw i reprezentacji);,- druga przedstawia podmioty występujące w obrocie gospodarczym, w tym m.in. spółki handlowe, spółdzielnie, przedsiębiors

Autor: Andrzej Kidyba

, Studia Prawnicze, TOP akademicki,

Książka Prawo handlowe Kidyba Beck Studia prawnicze
Prawo pracy Stelina Studia prawnicze

W książce z <b> prawa pracy </b> w 22 rozdziałach przedstawiono systematyczny wykład obejmujący ogół zagadnień wchodzących w skład <strong>prawa pracy</strong>, a więc m.in.:, - pojęcie, przedmiot i funkcje prawa pracy,, - zasady i źródła prawa pracy,, - nawiązanie umownego stosunku pracy i jego charakter prawny,, - ustanie i zmiany stosunku pracy,, - pozaumowne stosunki pracy,, - elastyczne formy zatrudnienia.,,Po

Autor: Jakub Stelina

, Studia Prawnicze,

Książka Prawo handlowe Kidyba Beck Studia prawnicze
Prawo nieruchomości Strzelczyk Studia prawnicze

Świetna książka z <b>prawa nieruchomości</b> na studia prawnicze obejmuje całość najistotniejszej problematyki prawnej związanej z <em>nieruchomościami</em>, uregulowanej w kodeksie cywilnym, ustawie o własności lokali, ustawie o gospodarce nieruchomościami, ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawie o księgach wieczystych i hipotece, prawie o notariacie oraz wielu innych aktach prawnych., Książka Prawo nieruchomości jest dla studentów

Autor: Strzelczyk Ryszard

, Studia Prawnicze,

Książka Prawo handlowe Kidyba Beck Studia prawnicze
Kryminalistyka Widacki Beck Studia prawnicze

Książka z kryminalistyki z serii Studia Prawnicze w pogłębiony sposób prezentują całość problematyki z kryminalistyki. Uwzględnia dorobek doktryny oraz aktualne orzecznictwo. Wysoki poziom merytoryczny gwarantują jego redaktorzy i autorzy, wybitni przedstawiciele nauki prawa., W książce Kryminalistyka omówione zostały zagadnienia dotyczące m.in.: ,- oględzin,,- ujawniania, zabezpieczania i identyfikacji śladów,,- metodologii śled

Autor: Studia Prawnicze

, Jan Widacki, Jerzy Konieczny, Tadeusz Widła,

Książka Prawo handlowe Kidyba Beck Studia prawnicze
Zarys prawa cywilnego Gniewek Machnikowski Studia prawnicze

Książka z zarysu prawa cywilnego w zwarty, ale wyczerpujący sposób przedstawia całość polskiego prawa cywilnego. Podręcznik z prawa cywilnego omawia:,- część ogólną prawa cywilnego,,- prawo zobowiązań,,- prawo rzeczowe,,- prawo rodzinne,,- prawo spadkowe prawo własności intelektualnej.,, Układ książki z zarysu prawa cywilnego dostosowany jest do toku wykładu przyjętego na wielu polskich wydziałach prawa, a treść przeds

Autor: Edward Gniewek

, Piotr Machnikowski, Studia Prawnicze,

Książka Prawo handlowe Kidyba Beck Studia prawnicze
Prawo podatkowe Mastalski

Podręcznik z prawa podatkowego składa się z trzech części. Wprowadzenia do prawa podatkowego. Ogólnego prawa podatkowego – zobowiązań podatkowych i postępowania podatkowego. Szczegółowego prawa podatkowego.,, Książka ta ma stanowić całościowe opracowanie prawa podatkowego. Prawo podatkowe ulega co roku daleko idącym zmianom. Nastąpiły w tym roku liczne i ważne zmiany szczegółowego i ogólnego prawa podatkowego. Dziesiąte wydanie stanowi no

Autor: Mastalski Ryszard

, Studia Prawnicze,

Książka Prawo handlowe Kidyba Beck Studia prawnicze
Prawo karne Konarska Wrzosek Marek

Książka z prawa karnego prezentuje całość wykładu z zakresu prawa karnego, obejmującego program nauczania tego przedmiotu., Składa się z dwóch części, z których:,- pierwsza omawia zagadnienia ogólne, dotyczące m.in. nauki o przestępstwie i zasadach odpowiedzialności oraz kar, środków karnych i ich stosowania,,- druga przedstawia poszczególne typy przestępstw, w tym m.in. przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, wolności, mieniu oraz pr

Autor: Andrzej Marek

, Violetta Konarska Wrzosek, Studia Prawnicze,

Książka Prawo handlowe Kidyba Beck Studia prawnicze
Prawo prywatne międzynarodowe Gołaczyński

Podręcznik prawniczy Prawo prywatne międzynarodowe jest całościowym wykładem przedmiotu i będzie pomocny w poznaniu istoty prawa prywatnego międzynarodowego -kolizyjnego i międzynarodowego oraz międzynarodowego postępowania cywilnego. W podręczniku omówiono m.in.:,- ,- wybrane zagadnienia międzynarodowego prawa prywatnego, uwzględniając prawa wewnętrzne, umowy międzynarodowe oraz prawo Unii Europejskiej,,- poglądy doktryny,,- stan

Autor: Jacek Gołaczyński

, Studia Prawnicze,

Książka Prawo handlowe Kidyba Beck Studia prawnicze
Prawo karne Zawłocki

Książka z prawa karnego jest podręcznikiem akademickim zawierającym kompleksowe opracowanie zagadnień z zakresu obowiązującego prawa karnego materialnego. Jego adresatem są przede wszystkim studenci prawa. Jednakże stanowi on również kompendium wiedzy, z którego mogą korzystać praktycy, np. sędziowie, prokuratorzy, adwokaci. Podręcznik prawo karne jest napisany przystępnym językiem i odbiega w tym zakresie od innych tego typu opracowań, w których

Autor: Michał Królikowski

, Robert Zawłocki, Studia Prawnicze,

Książka Prawo handlowe Kidyba Beck Studia prawnicze
Prawo międzynarodowe publiczne Barcik

Podręcznik napisany został głównie z myślą o studentach prawa i administracji. Zawiera on przystępną i klarowną analizę zagadnień prawa międzynarodowego. W książce znajdują się również liczne odniesienia do praktyki stosunków międzynarodowych oraz przykłady w formie fragmentów aktów prawnych i orzecznictwa sądów międzynarodowych. Nawiązano także do najnowszych trendów w prawie międzynarodowym (odpowiedzialność za ochronę, międzynarodowe prawo kar

Autor: Barcik Jacek

, Srogosz Tomasz, Studia Prawnicze,

Książka Prawo handlowe Kidyba Beck Studia prawnicze
Kasy fiskalne 2020

Od 1 stycznia 2019 r. obowiązuje nowe rozporządzen

Książka Prawo handlowe Kidyba Beck Studia prawnicze
Prawo karne Konarska Wrzosek Marek

Książka z prawa karnego prezentuje całość wykładu

Książka Prawo handlowe Kidyba Beck Studia prawnicze
Dion Chrysostomos Peri Basileias II Dion z Prusy (

Tom II Rhetores Graeci poświęcony jest opracowaniu

Książka Prawo handlowe Kidyba Beck Studia prawnicze
Informator prawniczy 2020 Format A5 zielony Dzień

Oprawa twarda. Kolejna edycja, cieszącego się ogro

Książka Prawo handlowe Kidyba Beck Studia prawnicze
Kultura - Tradycja - Kontynuacja

Zagadnienia trwałości, sposobu przekazywania i prz

Książka Prawo handlowe Kidyba Beck Studia prawnicze
Kaznodzieja Tom 5

Kolejna część podróży Jessego Custera po Ameryce.

Książka Prawo handlowe Kidyba Beck Studia prawnicze
Poznań 99 miejsc

Zachęcamy do obejrzenia 99 najpiękniejszych miejsc

Książka Prawo handlowe Kidyba Beck Studia prawnicze
Zmiany w klasyfikacji budżetowej 2020 Lachiewicz

Już obowiązuje rozporządzenie Ministra Rozwoju i F