Książka Prawo handlowe Kidyba Beck Studia prawnicze
Prawo handlowe Kidyba Beck Studia prawnicze

Książka z prawa handlowego wydawnictwa BECK składa się z trzech części, z których:,,- pierwsza omawia zagadnienia ogólne, dotyczące m.in. pojęcia prawa handlowego, definicji przedsiębiorcy, zasad rejestrowania przedsiębiorców i ich uczestnictwa w obrocie gospodarczym (w tym zasad prowadzenia spraw i reprezentacji);,- druga przedstawia podmioty występujące w obrocie gospodarczym, w tym m.in. spółki handlowe, spółdzielnie, przedsiębiors

Autor: Andrzej Kidyba

, Studia Prawnicze, TOP akademicki,

Książka Prawo handlowe Kidyba Beck Studia prawnicze
Prawo pracy Stelina Studia prawnicze

W książce z <b> prawa pracy </b> w 22 rozdziałach przedstawiono systematyczny wykład obejmujący ogół zagadnień wchodzących w skład <strong>prawa pracy</strong>, a więc m.in.:, - pojęcie, przedmiot i funkcje prawa pracy,, - zasady i źródła prawa pracy,, - nawiązanie umownego stosunku pracy i jego charakter prawny,, - ustanie i zmiany stosunku pracy,, - pozaumowne stosunki pracy,, - elastyczne formy zatrudnienia.,,Po

Autor: Jakub Stelina

, Studia Prawnicze,

Książka Prawo handlowe Kidyba Beck Studia prawnicze
Prawo nieruchomości Strzelczyk Studia prawnicze

Świetna książka z <b>prawa nieruchomości</b> na studia prawnicze obejmuje całość najistotniejszej problematyki prawnej związanej z <em>nieruchomościami</em>, uregulowanej w kodeksie cywilnym, ustawie o własności lokali, ustawie o gospodarce nieruchomościami, ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawie o księgach wieczystych i hipotece, prawie o notariacie oraz wielu innych aktach prawnych., Książka Prawo nieruchomości jest dla studentów

Autor: Strzelczyk Ryszard

, Studia Prawnicze,

Książka Prawo handlowe Kidyba Beck Studia prawnicze
Kryminalistyka Widacki Beck Studia prawnicze

Książka z kryminalistyki z serii Studia Prawnicze w pogłębiony sposób prezentują całość problematyki z kryminalistyki. Uwzględnia dorobek doktryny oraz aktualne orzecznictwo. Wysoki poziom merytoryczny gwarantują jego redaktorzy i autorzy, wybitni przedstawiciele nauki prawa., W książce Kryminalistyka omówione zostały zagadnienia dotyczące m.in.: ,- oględzin,,- ujawniania, zabezpieczania i identyfikacji śladów,,- metodologii śled

Autor: Studia Prawnicze

, Jan Widacki, Jerzy Konieczny, Tadeusz Widła,

Książka Prawo handlowe Kidyba Beck Studia prawnicze
Zarys prawa cywilnego Gniewek Machnikowski Studia prawnicze

Książka z zarysu prawa cywilnego w zwarty, ale wyczerpujący sposób przedstawia całość polskiego prawa cywilnego. Podręcznik z prawa cywilnego omawia:,- część ogólną prawa cywilnego,,- prawo zobowiązań,,- prawo rzeczowe,,- prawo rodzinne,,- prawo spadkowe prawo własności intelektualnej.,, Układ książki z zarysu prawa cywilnego dostosowany jest do toku wykładu przyjętego na wielu polskich wydziałach prawa, a treść przeds

Autor: Edward Gniewek

, Piotr Machnikowski, Studia Prawnicze,

Książka Prawo handlowe Kidyba Beck Studia prawnicze
Prawo podatkowe Mastalski

Podręcznik z prawa podatkowego składa się z trzech części. Wprowadzenia do prawa podatkowego. Ogólnego prawa podatkowego – zobowiązań podatkowych i postępowania podatkowego. Szczegółowego prawa podatkowego.,, Książka ta ma stanowić całościowe opracowanie prawa podatkowego. Prawo podatkowe ulega co roku daleko idącym zmianom. Nastąpiły w tym roku liczne i ważne zmiany szczegółowego i ogólnego prawa podatkowego. Dziesiąte wydanie stanowi no

Autor: Mastalski Ryszard

, Studia Prawnicze,

Książka Prawo handlowe Kidyba Beck Studia prawnicze
Prawo karne Konarska Wrzosek Marek

Książka z prawa karnego prezentuje całość wykładu z zakresu prawa karnego, obejmującego program nauczania tego przedmiotu., Składa się z dwóch części, z których:,- pierwsza omawia zagadnienia ogólne, dotyczące m.in. nauki o przestępstwie i zasadach odpowiedzialności oraz kar, środków karnych i ich stosowania,,- druga przedstawia poszczególne typy przestępstw, w tym m.in. przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, wolności, mieniu oraz pr

Autor: Andrzej Marek

, Violetta Konarska Wrzosek, Studia Prawnicze,

Książka Prawo handlowe Kidyba Beck Studia prawnicze
Prawo prywatne międzynarodowe Gołaczyński

Podręcznik prawniczy Prawo prywatne międzynarodowe jest całościowym wykładem przedmiotu i będzie pomocny w poznaniu istoty prawa prywatnego międzynarodowego -kolizyjnego i międzynarodowego oraz międzynarodowego postępowania cywilnego. W podręczniku omówiono m.in.:,- ,- wybrane zagadnienia międzynarodowego prawa prywatnego, uwzględniając prawa wewnętrzne, umowy międzynarodowe oraz prawo Unii Europejskiej,,- poglądy doktryny,,- stan

Autor: Jacek Gołaczyński

, Studia Prawnicze,

Książka Prawo handlowe Kidyba Beck Studia prawnicze
Prawo karne Zawłocki

Książka z prawa karnego jest podręcznikiem akademickim zawierającym kompleksowe opracowanie zagadnień z zakresu obowiązującego prawa karnego materialnego. Jego adresatem są przede wszystkim studenci prawa. Jednakże stanowi on również kompendium wiedzy, z którego mogą korzystać praktycy, np. sędziowie, prokuratorzy, adwokaci. Podręcznik prawo karne jest napisany przystępnym językiem i odbiega w tym zakresie od innych tego typu opracowań, w których

Autor: Michał Królikowski

, Robert Zawłocki, Studia Prawnicze,

Książka Prawo handlowe Kidyba Beck Studia prawnicze
Prawo międzynarodowe publiczne Barcik

Podręcznik napisany został głównie z myślą o studentach prawa i administracji. Zawiera on przystępną i klarowną analizę zagadnień prawa międzynarodowego. W książce znajdują się również liczne odniesienia do praktyki stosunków międzynarodowych oraz przykłady w formie fragmentów aktów prawnych i orzecznictwa sądów międzynarodowych. Nawiązano także do najnowszych trendów w prawie międzynarodowym (odpowiedzialność za ochronę, międzynarodowe prawo kar

Autor: Barcik Jacek

, Srogosz Tomasz, Studia Prawnicze,

Książka Prawo handlowe Kidyba Beck Studia prawnicze
Śleboda

Anka Serafin, młoda doktor antropologii z Krakowa,

Książka Prawo handlowe Kidyba Beck Studia prawnicze
BHP przy obsłudze maszyn do drewna Pilarka tarczow

Warunki i zakres użytkowania filmu: Licencja upowa

Książka Prawo handlowe Kidyba Beck Studia prawnicze
Bezcenny dar

Miliony sprzedanych egzemplarzy! Kiedy Red Stevens

Książka Prawo handlowe Kidyba Beck Studia prawnicze
PEDIATRIA I PIELĘGNIARSTWO PEDIATRYCZNE T18

W książce omówiono zagadnienia dotyczące edukacji

Książka Prawo handlowe Kidyba Beck Studia prawnicze
Kodeks drogowy Twoje Prawo Beck

Stan prawny: 12 listopada 2019 r. - zawiera zmiany

Książka Prawo handlowe Kidyba Beck Studia prawnicze
Miś Koralik Stempelek

Miś Koralik wraz z mamą spędzają wspólnie czas. Za

Książka Prawo handlowe Kidyba Beck Studia prawnicze
Podatki 2020 z komentarzem Crido Taxand

Podatki 2020 z komentarzem Crido to pierwszy na ry

Książka Prawo handlowe Kidyba Beck Studia prawnicze
Key Moments in Art

Key Moments in Art describes fifty pivotal moment