Książka Proces karny zarys systemu Waltoś
Proces karny zarys systemu Waltoś

Książka z zarysu procesu karnego w dużej mierze nawiązuje do poprzedniego. Podręcznik nadal opiera się na dotychczasowych założeniach ukształtowanych z myślą o pierwszym wydaniu z 1985 r. Kolejne wydanie znanego i lubianego przez studentów podręcznika akademickiego stanowiącego wykład postępowania karnego. Omówienie tła historycznego i prawnoporównawczego, analiza warstwy empirycznej, odesłania do praktyki, najnowsze dostępne dane statystyczne, a

Autor: Piotr Hofmański

, Stanisław Waltoś,

Książka Proces karny zarys systemu Waltoś
Profesorowie jezuickich seminariów nauczycielskich

Model szkoły humanistycznej, skrystalizowany w jez

Książka Proces karny zarys systemu Waltoś
Witryny internetowe Podręcznik do nauki zawodu tec

Podręcznik przeznaczony do kształcenia w technikum

Książka Proces karny zarys systemu Waltoś
Pan Jeremiasz Rybak

Po tę kolekcję dziesięciu uroczych, wysmakowanych

Książka Proces karny zarys systemu Waltoś
Kodeks postępowania administracyjnego z komentarze

Komentarze pod każdym artykułem zawierają analizę

Książka Proces karny zarys systemu Waltoś
Kodeks spółek handlowych oraz ustawy towarzyszące

Stan prawny: 19 września 2019 r. Podwójnym stanem

Książka Proces karny zarys systemu Waltoś
Ustawa o księgach wieczystych i hipotece

The Act on Land and Mortgage Registers and on Mort

Książka Proces karny zarys systemu Waltoś
Księgowość w małej i średniej firmie

W praktyce wielu przedsiębiorców decyduje się na s

Książka Proces karny zarys systemu Waltoś
Zbiór cywilny Plus 2020 Kodeks cywilny

Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Prawo prywatne międz