Książka Pisma procesowe w sprawach karnych Stefański i płytą CD
Pisma procesowe w sprawach karnych Stefański i płytą CD

Siódme wydanie zawiera ponad 500 wzorów pism procesowych pogrupowanych według przepisów KPK. Wszystkie wzory zostało zaktualizowane, a także dodano nowe, które uwzględniają zmiany w zakresie postępowania karnego. Publikacja uwzględnienia zmian wynikające z ustawy z 19.7.2019 r. o zmianie Kodeksu postępowania karnego oraz innych ustaw (Reforma KPK 2019).

Autor: Ryszard Stefański

, Wzory Pism Becka, Reforma KPK,

Książka Pisma procesowe w sprawach karnych Stefański i płytą CD
Kodeks karny Komentarz Stefański

Komentarz do kodeksu karnego prezentuje w sposób wszechstronny dorobek doktryny i judykatury. Ponadto, zostało uwzględnione aktualne piśmiennictwo z komentowanej dziedziny i dziedzin pokrewnych. Nowy Komentarz obejmuje wyjaśnienia do całości przepisów zawartych zarówno w części ogólnej, szczególnej, jak i wojskowej. W sposób wyczerpujący i zarazem praktyczny pozwala zapoznać się z kwestiami dotyczącymi m.in.:,,- zasad odpowiedzialności ka

Autor: Komentarze Kodeksowe

, Ryszard Stefański, Paweł Daniluk,

Książka Pisma procesowe w sprawach karnych Stefański i płytą CD
Kodeks postępowania karnego Komentarz do art. 167-296

Komentarz do kodeksu postępowania karnego zawiera obszerną analizę przepisów regulujących dowody i środki przymusu. Szczególne znaczenie mają te części opracowania, które odnoszą się do nowych przepisów, np. dotyczących dowodów nielegalnych, ponieważ kwestie te powodują najwięcej trudności interpretacyjnych. Autor szczegółowo omówił zagadnienia budzące wątpliwości, wobec których zajął jednoznaczne stanowisko, a wywód poparł argumentami przytaczan

Autor: Ryszard Stefański

, Stanisław Zabłocki, Duże Komentarze,

Książka Pisma procesowe w sprawach karnych Stefański i płytą CD
Szczególne dziedziny prawa karnego Bojarski

Tom 11 Systemu Prawa Karnego, pod redakcją prof. dr hab. Marka Bojarskiego, pt. Szczególne dziedziny prawa karnego prezentuje w sposób wyczerpujący problematykę prawa karnego skarbowego, prawa karnego wojskowego oraz pozakodeksowego prawa karnego.,,W niniejszej publikacji, składającej się z 11 rozdziałów kompleksowo i precyzyjnie, w oparciu o najnowszy stan prawny (ale również dokonując analizy prawno-porównawczej) i aktualne orzecznictwo

Autor: Marek Bojarski

, Dagmara Gruszecka, Wojciech Jasiński, Henryk Kmieciak, Violetta Konarska Wrzosek, Karolina Kremens, Marek Mozgawa, Feliks Prusak, Stanisław Przyjemski, Wojciech Radecki, Jerzy Skorupka, Ryszard Stefański,

Książka Pisma procesowe w sprawach karnych Stefański i płytą CD
Pisma procesowe w sprawach karnych z objaśnieniami Stefański

Książka zawiera 485 wzorów pism procesowych, pogrupowanych na podstawie kryterium chronologicznego przepisów Kodeksu postępowania karnego. Nie ograniczono się do podania konkretnego pisma modelowego co do formy i treści, ale także zamieszczono objaśnienia, w których wskazano problemy wynikające na tle danego pisma, a ich wyjaśnienia dokonano przede wszystkich w oparciu o judykaturę. By ułatwić właściwe określenie adresata pisma zachowano nazewnic

Autor: Ryszard Stefański

, Wzory Pism Becka, Reforma KPK,

Książka Pisma procesowe w sprawach karnych Stefański i płytą CD
Sofia albo początek wszystkich historii

Morderstwo w Damaszku i miłość zdolna ocalić życie

Książka Pisma procesowe w sprawach karnych Stefański i płytą CD
Tęczowa gramatyka w oprawie twardej

Obejmuje szerokie spektrum wiedzy o gramatyce języ

Książka Pisma procesowe w sprawach karnych Stefański i płytą CD
Technologiczno-społeczne oblicza XXI wieku

Ze względu na duże zróżnicowanie i zakres zjawisk

Książka Pisma procesowe w sprawach karnych Stefański i płytą CD
Faza REM

Łódź, niegdyś Ziemia Obiecana, dzisiaj miasto pogr

Książka Pisma procesowe w sprawach karnych Stefański i płytą CD
Bazgrołkowe zadania

Z tą książką nie można się nudzić! Łamigłówki i ko

Książka Pisma procesowe w sprawach karnych Stefański i płytą CD
Akta karne dla aplikantów

Publikacja stanowi zbiór materiałów do ćwiczeń wys

Książka Pisma procesowe w sprawach karnych Stefański i płytą CD
Zbiorowe prawo zatrudnienia Komentarz

Komentarz do zbiorowego prawa zatrudnienia reguluj

Książka Pisma procesowe w sprawach karnych Stefański i płytą CD
Prawo cywilne w pigułce Część ogólna Prawo rzeczow

Stan prawny: 1 września 2019 r., , Opracow