Książka Metodyka pracy adwokata i radcy prawnego w sprawach karnych Beck Jaworski
Metodyka pracy adwokata i radcy prawnego w sprawach karnych Beck Jaworski

Metodyka pracy adwokata i radcy prawnego w sprawach karnych to publikacja podejmująca niezwykle ważną i zarazem interesującą problematykę działalności podejmowanej przez adwokata i radcy prawnego jako profesjonalnego obrońcy oraz pełnomocnika, a także oskarżyciela posiłkowego. Publikacja omawia interesującą problematykę działalności podejmowanej przez adwokata i radcy prawnego jako profesjonalnego obrońcy oraz pełnomocnika, a także oskarżyciela p

Autor: Stefan Jaworski

, Metodyki Becka, Reforma KPK,

Książka Metodyka pracy adwokata i radcy prawnego w sprawach karnych Beck Jaworski
Pisma procesowe w sprawach karnych Stefański

Siódme wydanie zawiera ponad 500 wzorów pism procesowych pogrupowanych według przepisów KPK. Wszystkie wzory zostało zaktualizowane, a także dodano nowe, które uwzględniają zmiany w zakresie postępowania karnego. Publikacja uwzględnienia zmian wynikające z ustawy z 19.7.2019 r. o zmianie Kodeksu postępowania karnego oraz innych ustaw (Reforma KPK 2019).

Autor: Ryszard Stefański

, Wzory Pism Becka, Reforma KPK,

Książka Metodyka pracy adwokata i radcy prawnego w sprawach karnych Beck Jaworski
Sporządzanie środków odwoławczych i innych środków zaskarżenia w postępowaniu karnym i karnoskarbowy

Prezentowana pozycja omawia całościowo problematykę sporządzania środków odwoławczych i innych środków zaskarżenia w postępowaniu karnym i karnoskarbowym. Czwarte wydanie publikacji uwzględnia Publikacja, która w szczegółowy sposób omawia dowody i postępowanie dowodowe w procesie karnym z uwzględnieniem zmian wynikających z ustawy z 19.7.2019 r. o zmianie Kodeksu postępowania karnego oraz innych ustaw (Reforma KPK 2019). Głównym celem reformy jes

Autor: Hanna Paluszkiewicz

, Prawo Sądowe, Reforma KPK,

Książka Metodyka pracy adwokata i radcy prawnego w sprawach karnych Beck Jaworski
Kodeks postępowania karnego Komentarz Skorupka

Komentarz do kodeksu postępowania karnego w sposób kompleksowy i praktyczny omawia KPK z uwzględnieniem wszystkich zmian wprowadzonych przez ustawę z 19.7.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw, która ma na celu usprawnienie postępowania karnego. Komentarz pozwala zapoznać się z kwestiami dotyczącymi m.in.: przepisów ogólnych dotyczących postępowania karnego, właściwości oraz składu sądu, stron, obrońc

Autor: Komentarze Kodeksowe

, Jerzy Skorupka, Reforma KPK, Komentarze Egzamin prawniczy,

Książka Metodyka pracy adwokata i radcy prawnego w sprawach karnych Beck Jaworski
Dowody i postępowanie dowodowe w procesie karnym Komentarz praktyczny z orzecznictwem wzory pism procesowych

Komentarz z orzecznictwem w szczegółowy sposób omawia dowody i postępowanie dowodowe w procesie karnym z uwzględnieniem zmian wynikających z ustawy z 19.7.2019 r. o zmianie Kodeksu postępowania karnego oraz innych ustaw (Reforma KPK 2019). Ponadto publikacja omawia także zmiany, w tym m.in. wprowadzone:, ustawą z 14.12.2018 r. o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 2399), która dotyczy wykonania wyroku T

Autor: Michał Błoński

, Monika Zbrojewska, Piotr Kruszyński, Prawo Sądowe, Reforma KPK, Egzamin prawniczy Prawo karne,

Książka Metodyka pracy adwokata i radcy prawnego w sprawach karnych Beck Jaworski
Metodyka pracy prokuratora w postępowaniu przygotowawczym i przed sądem I instancji

Adresatami książki są prokuratorzy i aplikanci prokuratorscy, funkcjonariusze Policji oraz innych organów uprawnionych: Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Krajowej Administracji Skarbowej, Straży Granicznej, oraz Żandarmerii Wojskowej, a także organów Inspekcji Handlowej, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Ponadto publikacja będzie przydatna dla innych zawodów

Autor: Zdzisław Brodzisz

, Metodyki Becka, Reforma KPK,

Książka Metodyka pracy adwokata i radcy prawnego w sprawach karnych Beck Jaworski
Kodeks postępowania karnego Komentarz do ustawy z 19.7.2019 roku

Komentarz do zmian omawia wszystkie przepisy zmienione ustawą z 19.7.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw. Zmianie ulega ponad 100 przepisów - szczegółowo zmiany przedstawia Tabela nowelizacyjna - Sprawdź > Ustawa z 19.7.2019 r. usprawnia postępowanie karne. Główne zmiany dotyczą m.in.: dostosowania regulacji procesowej do wyzwań wynikających z rozwoju technologicznego, w szczególności chodzi o

Autor: Katarzyna Gajowniczek Pruszyńska

, Stefan Jaworski, Reforma KPK,

Książka Metodyka pracy adwokata i radcy prawnego w sprawach karnych Beck Jaworski
Pisma procesowe w sprawach karnych z objaśnieniami Stefański

Książka zawiera 485 wzorów pism procesowych, pogrupowanych na podstawie kryterium chronologicznego przepisów Kodeksu postępowania karnego. Nie ograniczono się do podania konkretnego pisma modelowego co do formy i treści, ale także zamieszczono objaśnienia, w których wskazano problemy wynikające na tle danego pisma, a ich wyjaśnienia dokonano przede wszystkich w oparciu o judykaturę. By ułatwić właściwe określenie adresata pisma zachowano nazewnic

Autor: Ryszard Stefański

, Wzory Pism Becka, Reforma KPK,

Książka Metodyka pracy adwokata i radcy prawnego w sprawach karnych Beck Jaworski
Kodeks postępowania karnego Komentarz 2020

Komentarz jako jedyny na rynku zawiera omówienie zmian wynikających z obszernej nowelizacji <strong>Kodeksu karnego</strong> (Druk sejmowy Nr 2393), która wejdzie w życie 1.7.2015 r., i która nowelizuje nie tylko KPK, ale także częściowo nowelę do KPK z 27.9.2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1247). Zmiany z tej noweli wprowadzają na grunt prawa procesowego stosowanie znowelizowanych instytucji prawa materialnego, a także dotyczą m.in.: ,- inicja

Autor: Komentarze Kodeksowe

, Jerzy Skorupka, Reforma KPK 2019,

Książka Metodyka pracy adwokata i radcy prawnego w sprawach karnych Beck Jaworski
Sporządzanie środków odwoławczych i innych środków zaskarżenia w postępowaniu karnym i karnoskarbowym

Książka uwzględnia wszystkie najnowsze zmiany ustawy Kodeks postępowania karnego oraz ustawy Kodeks karny skarbowy, w tym m.in.: ,- zmiany wynikające z obszernej nowelizacji Kodeksu karnego (ustawa z 20.2.2015 r., Dz.U. z 2015 r. poz. 396), która weszła w życie 1.7.2015 r., i która nowelizuje nie tylko KPK, ale także częściowo nowelę do KPK z 27.9.2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1247) oraz Kodeks karny skarbowy,,- zmiany Kodeksu karnego sk

Autor: Hanna Paluszkiewicz

, Prawo Sądowe, Reforma KPK,

Książka Metodyka pracy adwokata i radcy prawnego w sprawach karnych Beck Jaworski
Umowne kształtowanie odpowiedzialności dłużnika za

Umowne kształtowanie odpowiedzialności dłużnika za

Książka Metodyka pracy adwokata i radcy prawnego w sprawach karnych Beck Jaworski
Tajny agent Prosta historia

Joseph Conrad oparł Tajnego agenta na autentycznyc

Książka Metodyka pracy adwokata i radcy prawnego w sprawach karnych Beck Jaworski
Disney Maluch Moje święta

Ta urocza twardostronicowa książeczka to doskonała

Książka Metodyka pracy adwokata i radcy prawnego w sprawach karnych Beck Jaworski
Niepojęty

odkryj cuda wszechświata ze stwórcą Niemożliwe jes

Książka Metodyka pracy adwokata i radcy prawnego w sprawach karnych Beck Jaworski
Odpowiedzialność dyscyplinarna etyka zawodowa adwo

Zbiór obejmuje m.in. orzeczenia dotyczące kluczowy

Książka Metodyka pracy adwokata i radcy prawnego w sprawach karnych Beck Jaworski
Egzaminy prawnicze Ministerstwa Sprawiedliwości 20

Nowe wydanie zawiera zaktualizowane stany faktyczn

Książka Metodyka pracy adwokata i radcy prawnego w sprawach karnych Beck Jaworski
Bezsenność w czasie karnawału

Ostatnia książka wybitnego pisarza zmarłego latem

Książka Metodyka pracy adwokata i radcy prawnego w sprawach karnych Beck Jaworski
Wypadek przy pracy i co dalej poradnik dla służby

Komentarz dotyczący wypadków przy pracy obfituje w