Książka Polskie prawo handlowe Ciszewski
Polskie prawo handlowe Ciszewski

Autorami podręcznika są w większości pracownicy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego mający bogate doświadczenie praktyczne w zawodach prawniczych (notariusza, sędziego, adwokata, radcy prawnego), które starali się wykorzystać w tym opracowaniu. Najważniejsze zagadnienia analizowanej dziedziny prawa autorzy przedstawili w sposób zwięzły i uporządkowany, poczynając od prawa przedsiębiorców, ze szczególnym uwzględnieniem spółek ha

Autor: Jerzy Ciszewski

, Jerzy Ciszewski, Marcin Glicz, Bartłomiej Gliniecki, Rafał Morek, Anna Stępień Sporek, Krzysztof Trzciński, Emilia Wieczorek, Arkadiusz Wowerka, Podręcznik prawo,

Książka Polskie prawo handlowe Ciszewski
Postępowanie cywilne Kazusy Manowska

Kazusy z postępowania cywilnego stanowią zbiór 59 kazusów z zakresu procedury cywilnej wraz z odpowiedziami i komentarzami pomocnymi aplikantom radcowskim i adwokackim w dokładnym przygotowaniu się do egzaminów końcowych., W kazusach zwrócono uwagę na problemy praktyczne, z jakimi może się zetknąć radca prawny i adwokat w toku sprawy cywilnej. W udzielanych odpowiedziach znajdują się odesłania do orzecznictwa Sądu Najwyższego i sądów powszech

Autor: Manowska Małgorzata

, Aplikacje Prawnicze, Podręcznik prawo,

Książka Polskie prawo handlowe Ciszewski
Kryminologia Brunon Hołyst podręcznik akademicki o doktrynach kryminologicznych, współczesnej kryminologii, porównawczej oraz profilaktyki

Podręcznik akademicki z kryminologii, który służy studentom i praktykom niemal 40 lat, poza aktualizacją danych statystycznych zawiera nowe treści dotyczące m.in. doktryn kryminologicznych, problemów współczesnej kryminologii, kryminologii porównawczej oraz profilaktyki. Zachowano układ książki i jej konwencję, rozszerzono bibliografię oraz zaktualizowano okienka problemowe. , Kryminologia jako nauka multidyscyplinarna skupia się na człowieku

Autor: Brunon Hołyst

, Podręcznik prawo,

Książka Polskie prawo handlowe Ciszewski
Kryminalistyka Hołyst najobszerniejszy na rynku podręcznik do kryminalistyki

Podręcznik do kryminalistyki został w znaczący sposób zaktualizowany i uzupełniony. W części wstępnej dodano nowe rozdziały na temat standardów badań kryminalistycznych, myślenia kryminalistycznego oraz przyszłości nauk sądowych. Część drugą wzbogacono o nowe zagadnienia dotyczące m.in. oględzin miejsca zdarzenia, analizy autentyczności obrazów, badań narkotyków oraz badań fizykochemicznych, a także ekspertyzy psychologicznej i międzynarodowej ws

Autor: Hołyst Brunon

, Podręcznik prawo,

Książka Polskie prawo handlowe Ciszewski
Nowelizacja KPC 2019 Pytania i odpowiedzi Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych

Książka omawia najważniejsze zmiany Kodeksu postępowania cywilnego wprowadzone na mocy ustawy z 4.07.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. Zagadnienia zostały przedstawione w przystępnej formie pytań i odpowiedzi. Autorzy odpowiadają m.in. na takie pytania, jak:, Kiedy sąd będzie mógł pominąć dowody, i czy musi wskazywać podstawę prawną?, Jakie są nowe warunki formalne wniosku o sporządzeni

Autor: Maciej Plebanek

, Maciej Rzewuski, Podręcznik prawo, Nowelizacja KPC,

Książka Polskie prawo handlowe Ciszewski
Kryminalistyka Zarys wykładu Hanausek

Wydanie zaktualizowane - czerwona okładka , ,Niniejszy podręcznik zawiera wiadomości z przedmiotu kryminalistyka przeznaczone dla studentów prawa oraz osób zainteresowanych podstawowymi zagadnieniami badań kryminalistycznych. Celem opracowania jest przedstawienie syntezy problemów badawczych niezbędnych w zakresie przedmiotu, systemowo uporządkowanych i użytecznych z punktu widzenia pojmowanej sensu largo wiedzy prawniczej.

Autor: Hanausek Tadeusz

, Podręcznik prawo,

Książka Polskie prawo handlowe Ciszewski
Logika dla prawników Malinowski

Książka z logiki dla prawników to opracowanie prezentujące zasady poprawnego myślenia oraz poprawnego rozumienia, stosowania i formułowania tekstów aktów prawnych. Książka Logika dla prawników zawiera obszerny wykład logiki, wzbogacony wieloma przykładami zastosowań z zakresu prawa. Oprócz tradycyjnie przedstawianego w tego typu publikacjach wyboru tematyki logicznej - z zakresu semiotyki, logiki formalnej, ogólnej metodologii nauk - omówiono pro

Autor: Andrzej Malinowski

, Sławomir Lewandowski, Hanna Machińska, Jacek Petzel, Andrzej Malinowski, Podręcznik prawo,

Książka Polskie prawo handlowe Ciszewski
Prawo mediów Sieńczyło-Chlabicz

Prawo mediów to podręcznik akademicki, w którym zostały przedstawione najważniejsze zagadnienia <b>prawa prasowego</b> wraz z dorobkiem orzecznictwa sądów polskich, jak i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Omówiono w nim aktualne problemy prawne związane m.in. z rozwojem Internetu, ograniczeniami dostępu dziennikarzy do informacji publicznej, ochroną danych osobowych w działalności dziennikarskiej, obowiązkiem ochrony dóbr osobistych czy pra

Autor: Monika Nowikowska

, Zofia Zawadzka, Joanna Sieńczyło Chlabicz, Podręcznik prawo,

Książka Polskie prawo handlowe Ciszewski
Prawo finansów publicznych z kazusami i pytaniami Miemiec

W książce z prawa finansów publicznych w sposób przejrzysty przedstawiono skomplikowane zagadnienia prawa finansów publicznych, kładąc nacisk na stosowanie prawa w praktyce. ,W książce Prawo finansów publicznych z kazusami i pytaniami autorzy wyjaśnili problematykę budżetu państwa i innych publicznych planów finansowych oraz procedurę budżetową stosowaną w zakresie budżetu państwa (zasady budżetowe, budżet zadaniowy, Wieloletni Plan Finansowy

Autor: Kazusy Podręcznik prawo

, Miemiec Wiesława Maria, Andrzej Huchla, Patrycja Zawadzka, Paweł Borszowski, Krystyna Sawicka, Przemysław Pest, Paweł Lenio, Witold Michał Srokosz, Marek Kopyściański, Rafał Kowalczyk, Katarzyna Kopyściańska, Michał Stawiński, Dobrosława Antonów,

Książka Polskie prawo handlowe Ciszewski
Prawo cywilne i handlowe w zarysie Katner

Siódme wydanie Prawa cywilnego i handlowego w zarysie to zaktualizowana i uzupełniona wersja podręcznika akademickiego, w którym omówiono najważniejsze zagadnienia dotyczące obrotu prywatnoprawnego (cywilnego i handlowego)., , Autorzy publikacji są wykładowcami Uniwersytetu Łódzkiego i jednocześnie wykonują zawody adwokata lub radcy prawnego. Redaktor naukowy i współautor podręcznika jest sędzią Sądu Najwyższego. Wpłynęło to na wybór zawa

Autor: Wojciech Katner

, Podręcznik prawo,

Książka Polskie prawo handlowe Ciszewski
Zostać

Trzymającym w napięciu rozpisanym na cztery głosy

Książka Polskie prawo handlowe Ciszewski
Repetytorium , testy Egzamin zawodowy Kwalifikacja

Publikacja jest skierowana do uczniów kształcących

Książka Polskie prawo handlowe Ciszewski
Koniec współuzależnienia

Książka ta traktuje o twoim najważniejszym i prawd

Książka Polskie prawo handlowe Ciszewski
Office 2019 All-in-One For Dummies

One book that does the work of nine Knowing your w

Książka Polskie prawo handlowe Ciszewski
Dostęp do informacji publicznej w praktyce jednost

W książce wyczerpująco opisano zagadnienia związan

Książka Polskie prawo handlowe Ciszewski
Metamorfozy społeczne tom 13 Wielka Wojna w polski

Metamorfozy społeczne tom 13 Wielka Wojna w polski

Książka Polskie prawo handlowe Ciszewski
Prawo mediów Sieńczyło-Chlabicz

Prawo mediów to podręcznik akademicki, w którym zo

Książka Polskie prawo handlowe Ciszewski
Poezje prozą

Poezje prozą to zbiór opowiadań napisanych przez I