Książka Prawo cywilne kazusy z rozwiązaniami Jelonek Jarco
Prawo cywilne kazusy z rozwiązaniami Jelonek Jarco

Zbiór kazusów z prawa cywilnego:,,- zawiera rozwiązania,,- przybliża metody rozwiązywania kazusów,,- ułatwia przygotowanie do egzaminów z prawa cywilnego,,- ugruntowuje umiejętność wnioskowania i argumentowania prawniczego.,,Publikacja obejmuje kazusy z rozwiązaniami o zróżnicowanym stopniu trudności, łączące w sobie często zagadnienia zaczerpnięte z kilku działów prawa cywilnego. W każdym rozwiązaniu punkt ciężkości s

Autor: Fryderyk Zoll

, Barbara Jelonek Jarco, Julita Zawadzka, Kazusy Podręcznik prawo,

Książka Prawo cywilne kazusy z rozwiązaniami Jelonek Jarco
Logika dla prawników Malinowski

Książka z logiki dla prawników to opracowanie prezentujące zasady poprawnego myślenia oraz poprawnego rozumienia, stosowania i formułowania tekstów aktów prawnych. Książka Logika dla prawników zawiera obszerny wykład logiki, wzbogacony wieloma przykładami zastosowań z zakresu prawa. Oprócz tradycyjnie przedstawianego w tego typu publikacjach wyboru tematyki logicznej - z zakresu semiotyki, logiki formalnej, ogólnej metodologii nauk - omówiono pro

Autor: Andrzej Malinowski

, Sławomir Lewandowski, Hanna Machińska, Jacek Petzel, Andrzej Malinowski, Podręcznik prawo,

Książka Prawo cywilne kazusy z rozwiązaniami Jelonek Jarco
Prawo finansów publicznych z kazusami i pytaniami Miemiec

W książce z prawa finansów publicznych w sposób przejrzysty przedstawiono skomplikowane zagadnienia prawa finansów publicznych, kładąc nacisk na stosowanie prawa w praktyce. ,W książce Prawo finansów publicznych z kazusami i pytaniami autorzy wyjaśnili problematykę budżetu państwa i innych publicznych planów finansowych oraz procedurę budżetową stosowaną w zakresie budżetu państwa (zasady budżetowe, budżet zadaniowy, Wieloletni Plan Finansowy

Autor: Kazusy Podręcznik prawo

, Miemiec Wiesława Maria, Andrzej Huchla, Patrycja Zawadzka, Paweł Borszowski, Krystyna Sawicka, Przemysław Pest, Paweł Lenio, Witold Michał Srokosz, Marek Kopyściański, Rafał Kowalczyk, Katarzyna Kopyściańska, Michał Stawiński, Dobrosława Antonów,

Książka Prawo cywilne kazusy z rozwiązaniami Jelonek Jarco
Proces karny Skorupka podstawy procesu karnego

Książka stanowi kompleksowy wykład na temat teoretycznych podstaw procesu karnego, mechanizmów kierujących tym postępowaniem, ustawowych regulacji i sądowych orzeczeń dotyczących omawianej problematyki. Autorzy książki Proces karny omówili:,- zagadnienia teorii procesu karnego i wymiaru sprawiedliwości;,- przebieg postępowania karnego we wszystkich odmianach i trybach;,- źródła i systemowość prawa karnego procesowego;,- formy, mod

Autor: Dagmara Gruszecka

, Karolina Kremens, Krzysztof Nowicki, Jerzy Skorupka, Podręcznik prawo,

Książka Prawo cywilne kazusy z rozwiązaniami Jelonek Jarco
Polskie prawo handlowe Ciszewski

Autorami podręcznika są w większości pracownicy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego mający bogate doświadczenie praktyczne w zawodach prawniczych (notariusza, sędziego, adwokata, radcy prawnego), które starali się wykorzystać w tym opracowaniu. Najważniejsze zagadnienia analizowanej dziedziny prawa autorzy przedstawili w sposób zwięzły i uporządkowany, poczynając od prawa przedsiębiorców, ze szczególnym uwzględnieniem spółek ha

Autor: Jerzy Ciszewski

, Jerzy Ciszewski, Marcin Glicz, Bartłomiej Gliniecki, Rafał Morek, Anna Stępień Sporek, Krzysztof Trzciński, Emilia Wieczorek, Arkadiusz Wowerka, Podręcznik prawo,

Książka Prawo cywilne kazusy z rozwiązaniami Jelonek Jarco
Postępowanie cywilne Kazusy Manowska

Kazusy z postępowania cywilnego stanowią zbiór 59 kazusów z zakresu procedury cywilnej wraz z odpowiedziami i komentarzami pomocnymi aplikantom radcowskim i adwokackim w dokładnym przygotowaniu się do egzaminów końcowych., W kazusach zwrócono uwagę na problemy praktyczne, z jakimi może się zetknąć radca prawny i adwokat w toku sprawy cywilnej. W udzielanych odpowiedziach znajdują się odesłania do orzecznictwa Sądu Najwyższego i sądów powszech

Autor: Manowska Małgorzata

, Aplikacje Prawnicze, Podręcznik prawo,

Książka Prawo cywilne kazusy z rozwiązaniami Jelonek Jarco
Kryminologia Brunon Hołyst podręcznik akademicki o doktrynach kryminologicznych, współczesnej kryminologii, porównawczej oraz profilaktyki

Podręcznik akademicki z kryminologii, który służy studentom i praktykom niemal 40 lat, poza aktualizacją danych statystycznych zawiera nowe treści dotyczące m.in. doktryn kryminologicznych, problemów współczesnej kryminologii, kryminologii porównawczej oraz profilaktyki. Zachowano układ książki i jej konwencję, rozszerzono bibliografię oraz zaktualizowano okienka problemowe. , Kryminologia jako nauka multidyscyplinarna skupia się na człowieku

Autor: Brunon Hołyst

, Podręcznik prawo,

Książka Prawo cywilne kazusy z rozwiązaniami Jelonek Jarco
Kryminalistyka Hołyst najobszerniejszy na rynku podręcznik do kryminalistyki

Podręcznik do kryminalistyki został w znaczący sposób zaktualizowany i uzupełniony. W części wstępnej dodano nowe rozdziały na temat standardów badań kryminalistycznych, myślenia kryminalistycznego oraz przyszłości nauk sądowych. Część drugą wzbogacono o nowe zagadnienia dotyczące m.in. oględzin miejsca zdarzenia, analizy autentyczności obrazów, badań narkotyków oraz badań fizykochemicznych, a także ekspertyzy psychologicznej i międzynarodowej ws

Autor: Hołyst Brunon

, Podręcznik prawo,

Książka Prawo cywilne kazusy z rozwiązaniami Jelonek Jarco
Nowelizacja KPC 2019 Pytania i odpowiedzi Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych

Książka omawia najważniejsze zmiany Kodeksu postępowania cywilnego wprowadzone na mocy ustawy z 4.07.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. Zagadnienia zostały przedstawione w przystępnej formie pytań i odpowiedzi. Autorzy odpowiadają m.in. na takie pytania, jak:, Kiedy sąd będzie mógł pominąć dowody, i czy musi wskazywać podstawę prawną?, Jakie są nowe warunki formalne wniosku o sporządzeni

Autor: Maciej Plebanek

, Maciej Rzewuski, Podręcznik prawo, Nowelizacja KPC,

Książka Prawo cywilne kazusy z rozwiązaniami Jelonek Jarco
Kryminalistyka Zarys wykładu Hanausek

Wydanie zaktualizowane - czerwona okładka , ,Niniejszy podręcznik zawiera wiadomości z przedmiotu kryminalistyka przeznaczone dla studentów prawa oraz osób zainteresowanych podstawowymi zagadnieniami badań kryminalistycznych. Celem opracowania jest przedstawienie syntezy problemów badawczych niezbędnych w zakresie przedmiotu, systemowo uporządkowanych i użytecznych z punktu widzenia pojmowanej sensu largo wiedzy prawniczej.

Autor: Hanausek Tadeusz

, Podręcznik prawo,

Książka Prawo cywilne kazusy z rozwiązaniami Jelonek Jarco
Złamane serce Przewodnik przetrwania

Activity book dla osób, które miały kiedyś złamane

Książka Prawo cywilne kazusy z rozwiązaniami Jelonek Jarco
Kodeks cywilny Edycja Sądowa 2020

Kodeks cywilny. Kodeks postępowania cywilnego. Kod

Książka Prawo cywilne kazusy z rozwiązaniami Jelonek Jarco
Vademecum zamawiającego z płytą CD

Informacje przedstawione w publikacji uwzględniają

Książka Prawo cywilne kazusy z rozwiązaniami Jelonek Jarco
Audyt wewnętrzny w sektorze publicznym

W Polsce audyt wewnętrzny został wprowadzony do se

Książka Prawo cywilne kazusy z rozwiązaniami Jelonek Jarco
Pierwsze słowa W lesie Akademia mądrego dziecka

Poznaj leśne zwierzęta i rośliny. Zobacz, co rośni

Książka Prawo cywilne kazusy z rozwiązaniami Jelonek Jarco
Zarys filozofii greckiej

Zbiór obejmuje całą obszerną dziedzinę filozofii g

Książka Prawo cywilne kazusy z rozwiązaniami Jelonek Jarco
Edycja administracyjna Kodeks postępowania adminis

Stan prawny: 1 października 2019 r. Podwójnym stan

Książka Prawo cywilne kazusy z rozwiązaniami Jelonek Jarco
Sądowe postępowanie egzekucyjne w sprawach cywilny

Autor ukazuje aktualny zarys sądowego postępowania