Książka Kodeks postępowania karnego Komentarz Dudka
Kodeks postępowania karnego Komentarz Dudka

Komentarz do kodeksu postępowania karnego stanowi odpowiedź na potrzebę nowego zwięzłego komentarza przeznaczonego przede wszystkim do prawników praktyków i aplikantów. Zawiera jednoznaczne wskazówki dotyczące sposobu rozwiązania wielu problemów prawnych, z którymi spotykają się w praktyce zawodowej sędziowie, prokuratorzy, adwokaci oraz radcowie prawni. W formułowaniu konkretnych rozwiązań pomocne było wieloletnie doświadczenie zawodowe autorów,

Autor: Katarzyna Dudka

, Hanna Paluszkiewicz, Małgorzata Beata Janicz, Cezary Kulesza, Jarosław Matras, Barbara Skowron, Komentarze praktyczne,

Książka Kodeks postępowania karnego Komentarz Dudka
Postępowanie karne Kazusy z rozwiązaniami Dudka

Każdy kazus w książce z postępowania karnego jest inspirowany rzeczywistym stanem faktycznym. Oprócz pytań naprowadzających na istotę problemu zawiera klarowne omówienie jego rozwiązania oraz wykaz literatury i orzecznictwa. Zakres tematyczny kazusów obejmuje również przypadki z zakresu prawa karnego skarbowego oraz dotyczące problematyki intertemporalnej. Książka jest przeznaczona przede wszystkim dla studentów wydziałów prawa i aplikantów prawn

Autor: Katarzyna Dudka

, Hanna Paluszkiewicz, Magdalena Błaszyk,

Książka Kodeks postępowania karnego Komentarz Dudka
Postępowanie karne Dudka Paluszkiewicz

W podręczniku został przedstawiony współczesny model postępowania karnego w kształcie nadanym mu nowelizacjami Kodeksu postępowania karnego z lat 2013-2018. W czwartym wydaniu książki do postępowania karnego został przedstawiony współczesny model postępowania karnego w kształcie nadanym mu nowelizacjami Kodeksu postępowania karnego z lat 2013−2018. Autorki opisały zarówno zmiany wynikające z reformy prawa karnego procesowego zmierzające do zwięks

Autor: Katarzyna Dudka

, Hanna Paluszkiewicz, Podręcznik prawo,

Książka Kodeks postępowania karnego Komentarz Dudka
Kodeks postępowania karnego Wybór orzecznictwa z komentarzem

Opracowanie zawiera wybór orzecznictwa Sądu Najwyższego, sądów powszechnych, a także orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, które są szczególnie istotne dla interpretacji i stosowania przepisów kodeksu postępowania karnego. W książki uwzględniono obszerną nowelizację, która weszła w życie 1 lipca 2015 r., wprowadzającą zmiany w celu przyspieszenia postępowań w spra

Autor: Katarzyna Dudka

, Hanna Paluszkiewicz, Dobrosława Szumiło Kulczycka,

Książka Kodeks postępowania karnego Komentarz Dudka
Odliczenia i zwroty w VAT

Odliczenia i zwroty w VAT. Pytania i odpowiedzi to

Książka Kodeks postępowania karnego Komentarz Dudka
Dzieła zebrane Tom 1-8

Tom 1: Wiersze, opracowanie edytorskie Maciej Szar

Książka Kodeks postępowania karnego Komentarz Dudka
Controlling w praktyce

Praktyczny poradnik dla osób, które zajmują się za

Książka Kodeks postępowania karnego Komentarz Dudka
My Little Pony Efekt wylinki

Spike dziwnie się czuje. Skamieniałe łuski, niekon

Książka Kodeks postępowania karnego Komentarz Dudka
Farmakoterapia jaskry

Podręcznik Farmakoterapia jaskry, wydanie drugie j

Książka Kodeks postępowania karnego Komentarz Dudka
Ustawa o rachunkowości z komentarzem do zmian 2019

Komentarz przygotowany przez uznanych ekspertów: d

Książka Kodeks postępowania karnego Komentarz Dudka
Dyplomacja

Od koncertu mocarstw, przez piekło światowych woje

Książka Kodeks postępowania karnego Komentarz Dudka
Elektroniczna dokumentacja podatkowa zmiany, które

Na podatników nakładane jest coraz więcej nowych o