Książka Postępowanie karne Boratyńska
Postępowanie karne Boratyńska

Książka z postępowania karnego w sposób kompleksowy, zwięzły i przystępny omawia wszystkie najważniejsze zagadnienia dotyczące polskiego procesu karnego., Autorzy książki w poszczególnych rozdziałach omawiają zarówno unormowania, które nie uległy zmianom jak i te, które poddano, często daleko idącym, modyfikacjom. Podręcznik stanowi w tym kontekście przewodnik pomagający zrozumieć istotę wprowadzonych nowelizacji i wskazujący na możliwy sposó

Autor: Katarzyna Boratyńska

, Łukasz Chojniak, Wojciech Jasiński, Studia Prawnicze,

Książka Postępowanie karne Boratyńska
Postępowanie karne Boratyńska Chojniak

Podręcznik z postępowania karnego w sposób kompleksowy, zwięzły i przystępny omawia wszystkie najważniejsze zagadnienia dotyczące polskiego procesu karnego. Opracowanie uwzględnia stan prawny obowiązujący od 1 lipca 2015 r., a więc po wejściu w życie dwóch ustaw gruntowanie nowelizujących kodeks postępowania karnego i zmierzających przede wszystkim do zwiększenia kontradyktoryjności oraz przyspieszenia procesu karnego., Autorzy książki w posz

Autor: Boratyńska Katarzyna

, Chojniak Łukasz, Katarzyna Boratyńska,

Książka Postępowanie karne Boratyńska
Terminarz A6 z zapinką z góry 2019

Terminarz A6 z zapinką z góry. Dostępne różne wzor

Książka Postępowanie karne Boratyńska
Rozporządzenie 261/2004 ustanawiające wspólne zasa

Komentarzu tematyka dotyczy rozporządzenia Nr 261/

Książka Postępowanie karne Boratyńska
Naruszenie miru domowego aspekty przestępstwa naru

Problematyka ochrony miru domowego to zagadnienie

Książka Postępowanie karne Boratyńska
Kodeks drogowy

Opracowanie zawiera najnowszy tekst jednolity usta

Książka Postępowanie karne Boratyńska
O życiu na żywo. Biologia według Delty

Zbiór felietonów publikowanych na łamach miesięczn

Książka Postępowanie karne Boratyńska
Bajki terapeutyczne

Jeśli chcesz pomóc dziecku w przezwyciężaniu lęku,

Książka Postępowanie karne Boratyńska
Okup krwi

Herbert wiedzie spokojne życie w jednej z podwarsz

Książka Postępowanie karne Boratyńska
Ja ssak

Brytyjski bestseller o człowieku i innych zwierzęt