Książka Kodeks postępowania karnego Komentarz Skorupka
Kodeks postępowania karnego Komentarz Skorupka

Komentarz do kodeksu postępowania karnego w sposób kompleksowy i praktyczny omawia KPK z uwzględnieniem wszystkich zmian wprowadzonych przez ustawę z 19.7.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw, która ma na celu usprawnienie postępowania karnego. Komentarz pozwala zapoznać się z kwestiami dotyczącymi m.in.: przepisów ogólnych dotyczących postępowania karnego, właściwości oraz składu sądu, stron, obrońc

Autor: Komentarze Kodeksowe

, Jerzy Skorupka, Reforma KPK, Komentarze Egzamin prawniczy,

Książka Kodeks postępowania karnego Komentarz Skorupka
Proces karny Skorupka podstawy procesu karnego

Książka stanowi kompleksowy wykład na temat teoretycznych podstaw procesu karnego, mechanizmów kierujących tym postępowaniem, ustawowych regulacji i sądowych orzeczeń dotyczących omawianej problematyki. Autorzy książki Proces karny omówili:,- zagadnienia teorii procesu karnego i wymiaru sprawiedliwości;,- przebieg postępowania karnego we wszystkich odmianach i trybach;,- źródła i systemowość prawa karnego procesowego;,- formy, mod

Autor: Dagmara Gruszecka

, Karolina Kremens, Krzysztof Nowicki, Jerzy Skorupka, Podręcznik prawo,

Książka Kodeks postępowania karnego Komentarz Skorupka
System Prawa Karnego Procesowego Tom VIII Dowody Część 1 i 2

System Prawa Karnego Procesowego Tom VIII Dowody Część 1 i 2. Ósmy tom Systemu Prawa Karnego Procesowego został poświęcony zagadnieniom dowodowym, które w nauce procesu karnego zaliczane są nie tylko do najważniejszych, ale także skomplikowanych i kontrowersyjnych. Dość powiedzieć, że sporne są pojęcia dowodu i dowodzenia. Nie ma zgody co do systematyki dowodów oraz ich nazw. Dyskusyjne są kryteria wyróżnienia poszczególnych rodzajów dowodów. Lic

Autor: Jerzy Skorupka

, Piotr Hofmański,

Książka Kodeks postępowania karnego Komentarz Skorupka
Szczególne dziedziny prawa karnego Bojarski

Tom 11 Systemu Prawa Karnego, pod redakcją prof. dr hab. Marka Bojarskiego, pt. Szczególne dziedziny prawa karnego prezentuje w sposób wyczerpujący problematykę prawa karnego skarbowego, prawa karnego wojskowego oraz pozakodeksowego prawa karnego.,,W niniejszej publikacji, składającej się z 11 rozdziałów kompleksowo i precyzyjnie, w oparciu o najnowszy stan prawny (ale również dokonując analizy prawno-porównawczej) i aktualne orzecznictwo

Autor: Marek Bojarski

, Dagmara Gruszecka, Wojciech Jasiński, Henryk Kmieciak, Violetta Konarska Wrzosek, Karolina Kremens, Marek Mozgawa, Feliks Prusak, Stanisław Przyjemski, Wojciech Radecki, Jerzy Skorupka, Ryszard Stefański,

Książka Kodeks postępowania karnego Komentarz Skorupka
Kodeks karny skarbowy Komentarz Zgoliński

Komentarz do kodeksu karnoskarbowego na rok zawiera wszechstronne omówienie aktualnych problemów praktyki stosowania Kodeksu karnego skarbowego, w szczególności tych zagadnień, które wywołują rozbieżności w orzecznictwie i spory w doktrynie. Autorzy komentarza udzielają wielu praktycznych wskazówek, w przypadku kwestii spornych proponują własne rozwiązania ze stosownym uzasadnieniem, ponadto uwzględniają w niezbędnym zakresie elementy metodyki pr

Autor: Violetta Konarska Wrzosek

, Tomasz Oczkowski, Igor Zgoliński, Jerzy Skorupka,

Książka Kodeks postępowania karnego Komentarz Skorupka
Kodeks postępowania karnego Komentarz 2020

Komentarz jako jedyny na rynku zawiera omówienie zmian wynikających z obszernej nowelizacji <strong>Kodeksu karnego</strong> (Druk sejmowy Nr 2393), która wejdzie w życie 1.7.2015 r., i która nowelizuje nie tylko KPK, ale także częściowo nowelę do KPK z 27.9.2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1247). Zmiany z tej noweli wprowadzają na grunt prawa procesowego stosowanie znowelizowanych instytucji prawa materialnego, a także dotyczą m.in.: ,- inicja

Autor: Komentarze Kodeksowe

, Jerzy Skorupka, Reforma KPK 2019,

Książka Kodeks postępowania karnego Komentarz Skorupka
Kodeks postępowania karnego Komentarz Skorupka 2020

Komentarz do kodeksu postępowania karnego uwzględnia wszechstronny dorobek doktryny i judykatury, piśmiennictwo z komentowanej dziedziny i dziedzin pokrewnych. Komentarz w sposób jasny i przejrzysty pozwala na rozwiązanie pojawiających się w praktyce problemów związanych z wykładnią przepisów zawartych w Kodeksie postępowania karnego. Dla wygody Czytelników, ułatwiając szybką orientację w tekście, niniejsza publikacja wyróżnia się szczegółową str

Autor: Komentarze Kodeksowe

, Jerzy Skorupka, Reforma KPK,

Książka Kodeks postępowania karnego Komentarz Skorupka
Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług PKWiU 2019

Pełny tekst klasyfikacji z powiązaniami z PKWiU200

Książka Kodeks postępowania karnego Komentarz Skorupka
Fanaberie Hamleta

bo możesz i uciec od głupoty, gdy głupota sama od

Książka Kodeks postępowania karnego Komentarz Skorupka
Ordynacja podatkowa Komentarz 2020 Dzwonkowski

Komentarz do ordynacji podatkowej stanowi szczegół

Książka Kodeks postępowania karnego Komentarz Skorupka
Na głęboką wodę

Prawdziwa historia o miłości i poświęceniu w reżys

Książka Kodeks postępowania karnego Komentarz Skorupka
Kodeks postępowania karnego Komentarz Mogilnicki

Reprint komentarza, który ukazał się w 1933 r. i d

Książka Kodeks postępowania karnego Komentarz Skorupka
Pożegnanie powstańca Artura Grottgera

Dlaczego flaga polski jest biało0czrwona? Czym jes

Książka Kodeks postępowania karnego Komentarz Skorupka
Mienie komunalne a działalność gospodarcza samorzą

Mienie komunalne a działalność gospodarcza samorzą

Książka Kodeks postępowania karnego Komentarz Skorupka
Najprawdziwsza fikcja

Mam na imię Zofia Jestem postacią fikcyjną. W pewn