Książka Szczególne dziedziny prawa karnego Bojarski
Szczególne dziedziny prawa karnego Bojarski

Tom 11 Systemu Prawa Karnego, pod redakcją prof. dr hab. Marka Bojarskiego, pt. Szczególne dziedziny prawa karnego prezentuje w sposób wyczerpujący problematykę prawa karnego skarbowego, prawa karnego wojskowego oraz pozakodeksowego prawa karnego.,,W niniejszej publikacji, składającej się z 11 rozdziałów kompleksowo i precyzyjnie, w oparciu o najnowszy stan prawny (ale również dokonując analizy prawno-porównawczej) i aktualne orzecznictwo

Autor: Marek Bojarski

, Dagmara Gruszecka, Wojciech Jasiński, Henryk Kmieciak, Violetta Konarska Wrzosek, Karolina Kremens, Marek Mozgawa, Feliks Prusak, Stanisław Przyjemski, Wojciech Radecki, Jerzy Skorupka, Ryszard Stefański,

Książka Szczególne dziedziny prawa karnego Bojarski
iGen

Urodzeni po 1995 roku. Dorastali z telefonem komór

Książka Szczególne dziedziny prawa karnego Bojarski
From Cotton and Smoke: Łódź Industrial City and Di

The city greeted newcomers with mysterious “charac

Książka Szczególne dziedziny prawa karnego Bojarski
Zapach prawdy

Ciało Adama Korczyńskiego, profesora Uniwersytetu

Książka Szczególne dziedziny prawa karnego Bojarski
Czas pracy 2020 Przepisy z praktycznym komentarzem

Książka w kompleksowy sposób przedstawia regulacje

Książka Szczególne dziedziny prawa karnego Bojarski
Key Moments in Art

Key Moments in Art describes fifty pivotal moment

Książka Szczególne dziedziny prawa karnego Bojarski
Prawo finansów publicznych Brzeziński Olesińska

To już ósme najnowsze wydanie podręcznika do prawa

Książka Szczególne dziedziny prawa karnego Bojarski
Bezpieczeństwo militarne i pozamilitarne w regioni

Rezultaty dociekań naukowych zamieszczone w niniej

Książka Szczególne dziedziny prawa karnego Bojarski
Gawędy o wilkach i innych zwierzętach

Marcin Kostrzyński przez wiele lat był myśliwym. N