Książka Sporządzanie środków odwoławczych i innych środków zaskarżenia w postępowaniu karnym i karnoskarbowy
Sporządzanie środków odwoławczych i innych środków zaskarżenia w postępowaniu karnym i karnoskarbowy

Prezentowana pozycja omawia całościowo problematykę sporządzania środków odwoławczych i innych środków zaskarżenia w postępowaniu karnym i karnoskarbowym. Czwarte wydanie publikacji uwzględnia Publikacja, która w szczegółowy sposób omawia dowody i postępowanie dowodowe w procesie karnym z uwzględnieniem zmian wynikających z ustawy z 19.7.2019 r. o zmianie Kodeksu postępowania karnego oraz innych ustaw (Reforma KPK 2019). Głównym celem reformy jes

Autor: Hanna Paluszkiewicz

, Prawo Sądowe, Reforma KPK,

Książka Sporządzanie środków odwoławczych i innych środków zaskarżenia w postępowaniu karnym i karnoskarbowy
Kodeks postępowania karnego Komentarz Dudka

Komentarz do kodeksu postępowania karnego stanowi odpowiedź na potrzebę nowego zwięzłego komentarza przeznaczonego przede wszystkim do prawników praktyków i aplikantów. Zawiera jednoznaczne wskazówki dotyczące sposobu rozwiązania wielu problemów prawnych, z którymi spotykają się w praktyce zawodowej sędziowie, prokuratorzy, adwokaci oraz radcowie prawni. W formułowaniu konkretnych rozwiązań pomocne było wieloletnie doświadczenie zawodowe autorów,

Autor: Katarzyna Dudka

, Hanna Paluszkiewicz, Małgorzata Beata Janicz, Cezary Kulesza, Jarosław Matras, Barbara Skowron, Komentarze praktyczne,

Książka Sporządzanie środków odwoławczych i innych środków zaskarżenia w postępowaniu karnym i karnoskarbowy
Postępowanie karne Kazusy z rozwiązaniami Dudka

Każdy kazus w książce z postępowania karnego jest inspirowany rzeczywistym stanem faktycznym. Oprócz pytań naprowadzających na istotę problemu zawiera klarowne omówienie jego rozwiązania oraz wykaz literatury i orzecznictwa. Zakres tematyczny kazusów obejmuje również przypadki z zakresu prawa karnego skarbowego oraz dotyczące problematyki intertemporalnej. Książka jest przeznaczona przede wszystkim dla studentów wydziałów prawa i aplikantów prawn

Autor: Katarzyna Dudka

, Hanna Paluszkiewicz, Magdalena Błaszyk,

Książka Sporządzanie środków odwoławczych i innych środków zaskarżenia w postępowaniu karnym i karnoskarbowy
Postępowanie karne Dudka Paluszkiewicz

W podręczniku został przedstawiony współczesny model postępowania karnego w kształcie nadanym mu nowelizacjami Kodeksu postępowania karnego z lat 2013-2018. W czwartym wydaniu książki do postępowania karnego został przedstawiony współczesny model postępowania karnego w kształcie nadanym mu nowelizacjami Kodeksu postępowania karnego z lat 2013−2018. Autorki opisały zarówno zmiany wynikające z reformy prawa karnego procesowego zmierzające do zwięks

Autor: Katarzyna Dudka

, Hanna Paluszkiewicz, Podręcznik prawo,

Książka Sporządzanie środków odwoławczych i innych środków zaskarżenia w postępowaniu karnym i karnoskarbowy
Problematyka obrotu fakturami wystawionymi w sposób nierzetelny

Książka Problematyka obrotu fakturami wystawionymi w sposób nierzetelny stanowi kompleksowe omówienie zagadnień związanych z obrotem fakturami wystawionymi w sposób nierzetelny w świetle prawa karnego materialnego i procesowego. Książa została także wzbogacona o aktualne orzecznictwo sądów administracyjnych, sądów powszechnych oraz Sądu Najwyższego. W publikacji omówiono zagadnienia związane z:,- kryminalizacją fałszerstw fakturowych,,- o

Autor: Sebastian Kowalski

, Hanna Paluszkiewicz, Olaf Włodkowski, Podatki w praktyce,

Książka Sporządzanie środków odwoławczych i innych środków zaskarżenia w postępowaniu karnym i karnoskarbowy
Kodeks postępowania karnego Wybór orzecznictwa z komentarzem

Opracowanie zawiera wybór orzecznictwa Sądu Najwyższego, sądów powszechnych, a także orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, które są szczególnie istotne dla interpretacji i stosowania przepisów kodeksu postępowania karnego. W książki uwzględniono obszerną nowelizację, która weszła w życie 1 lipca 2015 r., wprowadzającą zmiany w celu przyspieszenia postępowań w spra

Autor: Katarzyna Dudka

, Hanna Paluszkiewicz, Dobrosława Szumiło Kulczycka,

Książka Sporządzanie środków odwoławczych i innych środków zaskarżenia w postępowaniu karnym i karnoskarbowy
Sporządzanie środków odwoławczych i innych środków zaskarżenia w postępowaniu karnym i karnoskarbowym

Książka uwzględnia wszystkie najnowsze zmiany ustawy Kodeks postępowania karnego oraz ustawy Kodeks karny skarbowy, w tym m.in.: ,- zmiany wynikające z obszernej nowelizacji Kodeksu karnego (ustawa z 20.2.2015 r., Dz.U. z 2015 r. poz. 396), która weszła w życie 1.7.2015 r., i która nowelizuje nie tylko KPK, ale także częściowo nowelę do KPK z 27.9.2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1247) oraz Kodeks karny skarbowy,,- zmiany Kodeksu karnego sk

Autor: Hanna Paluszkiewicz

, Prawo Sądowe, Reforma KPK,

Książka Sporządzanie środków odwoławczych i innych środków zaskarżenia w postępowaniu karnym i karnoskarbowy
Taryfikator mandatów i punktów karnych stan prawny

Najnowsze wydanie Taryfikatora mandatów i punktów

Książka Sporządzanie środków odwoławczych i innych środków zaskarżenia w postępowaniu karnym i karnoskarbowy
Leksykon prawa dla polityków

Leksykon prawa dla polityków stanowi podręczne kom

Książka Sporządzanie środków odwoławczych i innych środków zaskarżenia w postępowaniu karnym i karnoskarbowy
Prawo własności przemysłowej komentarz

Książka zawiera kompleksową analizę rozwiązań zawa

Książka Sporządzanie środków odwoławczych i innych środków zaskarżenia w postępowaniu karnym i karnoskarbowy
Repetytorium gimnazjalisty - chemia , tablice

Repetytorium gimnazjalisty to zupełnie nowa seria

Książka Sporządzanie środków odwoławczych i innych środków zaskarżenia w postępowaniu karnym i karnoskarbowy
Finansujący jako strona umowy leasingu

Publikacja jest pierwszym kompleksowym opracowanie

Książka Sporządzanie środków odwoławczych i innych środków zaskarżenia w postępowaniu karnym i karnoskarbowy
Kwalifikacja A.35 Planowanie i prowadzenie działal

Ekonomista to zawód powszechny w gospodarce rynkow

Książka Sporządzanie środków odwoławczych i innych środków zaskarżenia w postępowaniu karnym i karnoskarbowy
Prawo autorskie i prawa pokrewne Komentarz 2019 Ma

Komentarz do prawa autorskiego i pokrewnego łączy

Książka Sporządzanie środków odwoławczych i innych środków zaskarżenia w postępowaniu karnym i karnoskarbowy
Uzdrów sam siebie Rewelacyjna i rewolucyjna ścieżk

Oto rewolucyjny plan, który pomoże Ci wzmocnić odp