Książka Prawo i postępowanie restrukturyzacyjne
Prawo i postępowanie restrukturyzacyjne

Książka z prawa restrukturyzacyjnego stanowi kompleksowe opracowanie problematyki restrukturyzacji przedsiębiorstw w postępowaniach restrukturyzacyjnych prowadzonych na podstawie ustawy z 15.05.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne. W książce przedstawiono podstawy otwarcia postępowań restrukturyzacyjnych, ich skutki oraz przebieg. Autorka książki przybliża m.in.:,- istotę układu zawieranego przez dłużnika z wierzycielami,, - zakres obowiązy

Autor: Anna Hrycaj

, Biblioteka Sądowa,

Książka Prawo i postępowanie restrukturyzacyjne
Postępowanie egzekucyjne, komornicy sądowi, koszty egzekucyjne

Książka dla komorników sądowych, doradców podatkowych, adwokatów, radców prawnych, sędziów stanowi kompleksowe opracowanie tematyki <b>postępowania egzekucyjnego</b> oraz nowych ustaw o komornikach sądowych i o kosztach komorniczych. W książce omówiono zagadnienia dotyczące:,- kosztów postępowania sądowego,,- klauzuli wykonalności i tytułów egzekucyjnych,,- wszczęcia, zawieszenia i umorzenia postępowania,,- ograniczenia egzekucji

Autor: Jacek Gołaczyński

, Biblioteka Sądowa,

Książka Prawo i postępowanie restrukturyzacyjne
Sądowe postępowanie egzekucyjne w sprawach cywilnych Marciniak

Autor ukazuje aktualny zarys sądowego postępowania egzekucyjnego w sprawach cywilnych. W sposób usystematyzowany omawia regulacje prawne dotyczące tego postępowania – zarówno przepisy Kodeksu postępowania cywilnego, jak i innych aktów oraz przepisów wykonawczych. Uwzględnione zostały zmiany ustawodawcze dokonane m.in. ustawami o komornikach sądowych oraz o kosztach komorniczych.

Autor: Andrzej Marciniak

, Biblioteka Sądowa,

Książka Prawo i postępowanie restrukturyzacyjne
Skarga nadzwyczajna w świetle systemu środków zaskarżenia w postępowaniu cywilnym

Wszechstronne omówienie instytucji skargi nadzwyczajnej w postępowaniu cywilnym w ujęciu zarówno teoretycznym, jak i praktycznym. Skarga nadzwyczajna w świetle systemu środków zaskarżenia w postępowaniu cywilnym

Autor: Robert Bełczącki

, Tadeusz Wiśniewski, Biblioteka Sądowa,

Książka Prawo i postępowanie restrukturyzacyjne
Nielegalnie uzyskane dowody w procesie karnym

Nielegalnie uzyskane dowody w procesie karnym. W poszukiwaniu optymalnego rozwiązania. Pierwsza monografia naukowa dotycząca tematyki nielegalnie uzyskanych dowodów w procesie karnym. Autor uporządkował zagadnienia terminologiczne i historyczne z tego zakresu. Wskazał główne problemy związane ze statusem wadliwych dowodów w postępowaniu karnym oraz przedstawił racje przemawiające za eliminacją nielegalnie uzyskanych dowodów z procesu karnego. Ana

Autor: Wojciech Jasiński

, Biblioteka Sądowa,

Książka Prawo i postępowanie restrukturyzacyjne
Szczególna zdolność sądowa

W monografii przeanalizowano problemy praktyczne związane z udziałem w postępowaniu cywilnym struktur wyposażonych w szczególną zdolność sądową, czyli struktur niemających zdolności prawnej, którym zdolność sądowa przysługuje na podstawie przepisów odrębnych od art. 64 k.p.c. Są nimi niesamodzielne jednostki organizacyjne, organy, a nawet funkcje. W publikacji autor przedstawił pełny katalog przypadków szczególnej zdolności sądowej, w tym:, o

Autor: Biblioteka Sądowa

, Marcin Dziurda,

Książka Prawo i postępowanie restrukturyzacyjne
Prawo autorskie Komentarz do wybranego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE

Komentarz do prawa autorskiego zawiera komentarze przedstawicieli polskiej doktryny do wybranego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczącego prawa autorskiego. Jest to pierwsza publikacja stanowiąca tak obszerne omówienie wyroków TSUE z tego zakresu. Szczególnie istotny dla czytelników będzie opis wpływu konkretnych orzeczeń TSUE na polską regulację prawa autorskiego, który można znaleźć w każdym z komentarzy. Orzecznictw

Autor: Ewa Laskowska Litak

, Ryszard Markiewicz, Biblioteka Sądowa,

Książka Prawo i postępowanie restrukturyzacyjne
Psychologia sądowa dla prawników Gruza

Publikacja pomaga w zrozumieniu mechanizmów psychologicznych towarzyszących czynnościom procesowo-kryminalistycznym. Opracowanie jest napisane przystępnym i łatwym językiem przez prawnika, a nie psychologa. Publikacja odpowiada na następujące pytania:,,- Jak płeć, wiek i stan emocjonalny wpływają na treść wyjaśnień?,- Jak i kiedy można zastosować psychologiczny ewaluator stresu i termowizję?,- Czym jest hipermnezja, amnezja, złudz

Autor: Ewa Gruza

, Biblioteka Sądowa,

Książka Prawo i postępowanie restrukturyzacyjne
Czytam sobie Wanda bojowa panna

Książka z serii z kotylionem - specjalnej, limitow

Książka Prawo i postępowanie restrukturyzacyjne
Kalendarz księgowego budżetu 2020 (A5) ODDK

Kalendarz dla głównych księgowych jednostek finans

Książka Prawo i postępowanie restrukturyzacyjne
Cicha władza mikrobów

W człowieku jest tylko 10% człowieka. Na każdą z k

Książka Prawo i postępowanie restrukturyzacyjne
Budownictwo ujednolicone przepisy Legis marzec 201

Książka wyd. Legis na 2019 rok przydatna podczas p

Książka Prawo i postępowanie restrukturyzacyjne
On the spatial structure of architectonic objects

This book is the fruit of more than forty years of

Książka Prawo i postępowanie restrukturyzacyjne
Czy prehistoryczne zwierzęta przetrwały?

Czy morskie monstra i potwory z jezior – słynne na

Książka Prawo i postępowanie restrukturyzacyjne
Partnerstwo publiczno-prywatne Realizacja zadań sa

Praktyczne wskazówki, jak efektywnie nawiązać wspó

Książka Prawo i postępowanie restrukturyzacyjne
Prawo karne zarys problematyki Andrzej Marek Lacho

Podręcznik z prawa karnego zwięźle i przystępnie p