Książka Postępowanie karne przeciwko podmiotom zbiorowym
Postępowanie karne przeciwko podmiotom zbiorowym

Problematyka odpowiedzialności karnej podmiotów zbiorowych nie wydała by mi się na tyle interesująca, aby jej procesowe aspekty uczynić tematem tej książki, gdyby nie mój udział w polsko-niemieckim kolokwium naukowym nt. Unternehmensstrafrecht und organisierte Kriminalitat im europaischen Kontext, które odbyło się na Uniwersytecie w jenie (Niemcy) w dniach 14-14 października 2001 r. W ostatnim piętnastoleciu w wielu państach Europy kontynentalnej

Autor: Barbara Nita

,

Książka Postępowanie karne przeciwko podmiotom zbiorowym
Przykłady obliczania konstrukcji żelbetowych Zeszy

Książka Zarysowanie jest zwięzłą monografią dotycz

Książka Postępowanie karne przeciwko podmiotom zbiorowym
Zmiany w klasyfikacji budżetowej 2020 Lachiewicz

Już obowiązuje rozporządzenie Ministra Rozwoju i F

Książka Postępowanie karne przeciwko podmiotom zbiorowym
Wycieczki i imprezy szkolne według nowych zasad

W roku szkolnym 2018/2019 szkoły i placówki organi

Książka Postępowanie karne przeciwko podmiotom zbiorowym
Apelacja oskarżyciela Komentarz praktyczny Wzory p

Apelacja oskarżyciela jest to pozycja ujmująca cał

Książka Postępowanie karne przeciwko podmiotom zbiorowym
Tęczowa gramatyka w oprawie twardej

Obejmuje szerokie spektrum wiedzy o gramatyce języ

Książka Postępowanie karne przeciwko podmiotom zbiorowym
Prawo i postępowanie restrukturyzacyjne

Książka z prawa restrukturyzacyjnego stanowi kompl

Książka Postępowanie karne przeciwko podmiotom zbiorowym
Inwentaryzacja od A do Z z uwzględnieniem stanowis

Wszystko o zasadach i technikach dokonywania inwen

Książka Postępowanie karne przeciwko podmiotom zbiorowym
Dobre obyczaje czyli w lekkim tonie o bon tonie

Znakomita książka z dowcipnymi i bezpretensjonalny