Książka Kazusy karne materialne Zientara
Kazusy karne materialne Zientara

Publikacja stanowi zbiór ponad pięćdziesięciu stanów faktycznych z zakresu prawa karnego materialnego wraz z rozwiązaniami. Do każdego kazusu podano pytania oraz wskazówki mające pomóc w samodzielnym rozwiązaniu kazusu., , Zawarte w opracowaniu stany faktyczne prezentują najważniejsze zagadnienia części ogólnej kodeksu karnego oraz wybrane czyny zabronione z jego części szczególnej. Dokonując wyboru poszczególnych czynów zabronionych opis

Autor: Anna Zientara

, Aplikacje prawnicze,

Książka Kazusy karne materialne Zientara
Prawo karne Podręcznik dla aplikantów

Zawartość merytoryczna opracowania opiera się na aktualnie obowiązującym ramowym programie szkolenia uchwalonym przez Naczelną Radę Adwokacką i ma na celu być swego rodzaju uzupełnieniem wiedzy nabywanej w toku szkolenia. Publikacja nie ma i nie miała być w swoim założeniu kolejnym opracowaniem komentarzowym, ale koncentruje się przede wszystkim na zagadnieniach praktycznych z jakimi stykamy się na co dzień pracując w ramach procedury karnej.<br/

Autor: Aplikacje prawnicze

, Dominika Wetoszka, Maciej Fingas, Tomasz Kanty,

Książka Kazusy karne materialne Zientara
Postępowanie cywilne Kazusy Manowska

Kazusy z postępowania cywilnego stanowią zbiór 59 kazusów z zakresu procedury cywilnej wraz z odpowiedziami i komentarzami pomocnymi aplikantom radcowskim i adwokackim w dokładnym przygotowaniu się do egzaminów końcowych., W kazusach zwrócono uwagę na problemy praktyczne, z jakimi może się zetknąć radca prawny i adwokat w toku sprawy cywilnej. W udzielanych odpowiedziach znajdują się odesłania do orzecznictwa Sądu Najwyższego i sądów powszech

Autor: Manowska Małgorzata

, Aplikacje Prawnicze, Podręcznik prawo,

Książka Kazusy karne materialne Zientara
System Oznaczeń Kodeksowych czyli jak pracować z kodeksami i pisać pisma procesowe

Aplikacyjny System Oznaczeń Tematycznych. ASOT czyli Aplikacyjny System Oznaczeń Tematycznych to coś więcej niż książka dla aplikantów adwokackich i radcowskich oraz osób spoza aplikacji przygotowujących się do prawniczych egzaminów zawodowych. Nowatorski system opracowany przez Autorki – które z powodzeniem przeszły egzamin końcowy – pozwala na ogromną oszczędność czasu, czyli przyspieszenie nauki oraz efektywne powtórzenie i usystematyzowanie w

Autor: Aplikacje prawnicze

, Aleksandra Irek, Katarzyna Wiśniewska,

Książka Kazusy karne materialne Zientara
Apelacje karne zagadnienia praktyczne akta i kazusy Orzecznictwo

Publikacja zawiera szczegółowe, teoretyczne omówienie czterech zarzutów stosowanych w apelacjach karnych wraz z konkretnymi przykładami i wskazówkami w zakresie zaskarżania na korzyść i niekorzyść. Ponadto zawiera 70 kazusów z rozwiązaniami i uzasadnieniami rozwiązania, które wskazują w jaki sposób należy konstruować petitum apelacji i jakie zarzuty należy podnosić w apelacj

Autor: Zbigniew Kapiński

, Aplikacje prawnicze,

Książka Kazusy karne materialne Zientara
Apelacje cywilne zagadnienia praktyczne akta i kazusy Orzecznictwo Beck

Książka z apelacji cywilnych skierowana do praktyków, w tym przede wszystkim aplikantów radcowskich i adwokackich, ale także studentów studiów prawniczych i osób, które chciałyby zgłębić wiedzę w zakresie problematyki związanej z apelacją w procesie cywilnym. Książka Apelacje cywilne. Zagadnienia praktyczne, akta i kazusy składa się z trzech części.,,Część pierwsza to praktyczny komentarz, zawierający stanowiska tak judykatury jak i doktr

Autor: Marcin Kołakowski

, Aplikacje prawnicze,

Książka Kazusy karne materialne Zientara
Umowy gospodarcze w przykładach i wzorach Beck

Książka Umowy gospodarcze w przykładach i wzorach w sposób zwięzły, syntetyczny i uwzględniający specyfikę wymagań egzaminu zawodowego dostarcza informacji z zakresu profesjonalnego sporządzania umów w sprawach gospodarczych. Książka stanowi przewodnik po tym, w jaki sposób, krok po kroku, samodzielnie przygotować umowę. Zawiera wyjaśnienie najważniejszych kwestii teoretycznych, wskazanie podstaw prawnych poszczególnych elementów umowy oraz prakt

Autor: Agnieszka Kurczuk Samodulska

, Karolina Kuszlewicz, Aplikacje prawnicze,

Książka Kazusy karne materialne Zientara
Prawo cywilne Spadki Kazusy Zbiór sześćdziesięciu kazusów z zakresu prawa spadkowego

Książka stanowi zbiór około sześćdziesięciu kazusów z zakresu prawa spadkowego. Zawiera opisy stanów faktycznych wraz z proponowanymi rozwiązaniami i wyczerpującym komentarzem. W opracowaniu omówiono zagadnienia odnoszące się do tematyki dziedziczenia ustawowego i testamentowego, takie jak: ,- powołanie spadkobiercy, ,- zapis, ,- instytucja zachowku, ,- poświadczenie dziedziczenia, ,- odpowiedzialność za długi spadkowe, ,-

Autor: Zając Agata

, Aplikacje Prawnicze, Kazusy,

Książka Kazusy karne materialne Zientara
Apelacje cywilne i karne 69 wzorów pism z omówieniami

Wzory uwzględniają wszystkie najnowsze zmiany w prawie karnym, które zrewolucjonizowały filozofię prowadzenia procesu karnego. Zgodnie z założeniami ustawodawcy proces karny ma być dzięki tym zmianom szybszy i sprawniejszy. Gruntowna nowelizacja Kodeksu postępowania karnego ma duży wpływ na sposób formułowania apelacji karnej. Autor wskazuje zagadnienia, na które pełnomocnicy procesowi muszą być już teraz wyczuleni., Praktyczny przewodnik po

Autor: Jaworski Stefan

, Aplikacje prawnicze, Egzamin prawniczy Prawo cywilne i rodzinne, Egzamin prawniczy Prawo karne,

Książka Kazusy karne materialne Zientara
Egzaminy prawnicze Ministerstwa Sprawiedliwości 2020 Tom 2 Akta gospodarcze i administracyjne

Nowe wydanie zawiera zaktualizowane stany faktyczne oraz prawne, dostosowane do obecnie obowiązujących przepisów prawa. Tom 2 obejmuje Akta gospodarcze i administracyjne, a w nich: propozycje odpowiedzi do kazusów egzaminacyjnych z lat 2010-2019, zaktualizowane na obecny stan prawny kazusy gospodarcze wraz z propozycjami umów, zaktualizowane na obecny stan prawny kazusy administracyjne wraz z propozycjami skarg i odwołań, mini kazusy wraz z odpow

Autor: Daniel Kupryjańczyk

, Michał Rojewski, Ksenia Rzepka, Ewa Stawicka, Grzegorz Witczak, Aplikacje prawnicze,

Książka Kazusy karne materialne Zientara
Moja Europa

Esej Środkowowschodnie rewizje Jurija Andruchowycz

Książka Kazusy karne materialne Zientara
Psychologia kryminalistyczna Hołyst Brunon

Psychologia kryminalistyczna. Diagnoza i praktyka

Książka Kazusy karne materialne Zientara
Kodeks karny wykonawczy Komentarz Lachowski

Komentarz do kodeksu karno wykonawczego wyd. Beck

Książka Kazusy karne materialne Zientara
Prawo rzymskie publiczne Dębiński Beck

Książka z prawa rzymskiego publicznego wykorzystuj

Książka Kazusy karne materialne Zientara
Kodeks postępowania karnego Komentarz Skorupka

Komentarz do kodeksu postępowania karnego w sposób

Książka Kazusy karne materialne Zientara
Vladek - najmilszy wampirek na świecie (tom 2) Zęb

Vladek – najmilszy wampirek na świecie to seria wy

Książka Kazusy karne materialne Zientara
Nadzorcy

Seria Dziennikarze – Twórcy – Naukowcy podejmuje n

Książka Kazusy karne materialne Zientara
Na głęboką wodę

Prawdziwa historia o miłości i poświęceniu w reżys