Książka MERITUM Postępowanie karne Świecki
Sporządzanie środków odwoławczych i innych środków zaskarżenia w postępowaniu karnym i karnoskarbowy

Prezentowana pozycja omawia całościowo problematykę sporządzania środków odwoławczych i innych środków zaskarżenia w postępowaniu karnym i karnoskarbowym. Czwarte wydanie publikacji uwzględnia Publikacja, która w szczegółowy sposób omawia dowody i postępowanie dowodowe w procesie karnym z uwzględnieniem zmian wynikających z ustawy z 19.7.2019 r. o zmianie Kodeksu postępowania karnego oraz innych ustaw (Reforma KPK 2019). Głównym celem reformy jes

Autor: Hanna Paluszkiewicz

, Prawo Sądowe, Reforma KPK,

Książka MERITUM Postępowanie karne Świecki
Postępowanie karne w pigułce

Gacka-Asiewicz i wyd. Beck. Zbliża się trudny egzamin, a Ty nie masz już czasu na wertowanie grubych podręczników. A może musisz szybko powtórzyć materiał przed egzaminem wstępnym na aplikację. Jeżeli na chociaż jedno z tych pytań odpowiedziałeś TAK, ta publikacja jest właśnie dla Ciebie! To wyciąg, opracowanie wszystkich najważniejszych zagadnień z zakresu postępowania karnego, których znajomość pomoże Ci w zdaniu egzaminu. Masz ochotę na więcej

Autor: Gacka Asiewicz

, Prawo w pigułce,

Książka MERITUM Postępowanie karne Świecki
Hit
Proces karny Skorupka podstawy procesu karnego

Książka stanowi kompleksowy wykład na temat teoretycznych podstaw procesu karnego, mechanizmów kierujących tym postępowaniem, ustawowych regulacji i sądowych orzeczeń dotyczących omawianej problematyki. Autorzy książki Proces karny omówili:,- zagadnienia teorii procesu karnego i wymiaru sprawiedliwości;,- przebieg postępowania karnego we wszystkich odmianach i trybach;,- źródła i systemowość prawa karnego procesowego;,- formy, mod

Autor: Dagmara Gruszecka

, Karolina Kremens, Krzysztof Nowicki, Jerzy Skorupka, Podręcznik prawo,

Książka MERITUM Postępowanie karne Świecki
Postępowanie karne Kulesza Starzyński Podręczniki Prawnicze

Seria Podręczniki Prawnicze to kanon klasyki akademickiej literatury prawniczej. Stanowi źródło wiedzy niezbędnej każdemu studentowi prawa. Tytuły z tej serii opracowane są przez autorytety prawnicze i polecane przez większość wykładowców. Zamierzeniem autorów było stworzenie takiego podręcznika o postępowaniu karnym, który przedstawiał będzie polską procedurę karną przede wszystkim z perspektywy aktualnego stanu prawnego. , Publikacja prezen

Autor: Podręczniki Prawnicze

, Cezary Kulesza, Piotr Starzyński,

Książka MERITUM Postępowanie karne Świecki
Polskie postępowanie karne Podręczniki LexisNexis

Polskie postępowanie karne to znany i ceniony od lat podręcznik, który przedstawia aktualny obraz polskiego postępowania karnego na gruncie k.p.k. z 6 czerwca 1997 r. Ukazany w nim został stan stworzony przez akty prawne wydane do 1 lipca 2014 r., a więc z uwzględnieniem wszystkich, licznych zmian – częściowo także „wielkiej” nowelizacji z 27 września 2013 r. Zaprezentowano w nim ponadto najważniejsze orzeczenia Sądu Naj-wyższego, Trybunału Konst

Autor: Grzegorczyk Tomasz

, Tylman Janusz,

Książka MERITUM Postępowanie karne Świecki
Hit
Postępowanie odwoławcze w sprawach karnych Świecki Komentarz Orzecznictwo

Czwarte wydanie komentarza do postępowania odwoławczego, sprawdzonej w nauce do egzaminu zawodowego z postępowania karnego na aplikacjach prawniczych. Książka składa się z dwóch części. Pierwsza z nich zawiera:, , klasyczny podartykułowy komentarz do przepisów art. 425-467 k.p.k.,, wybór najważniejszych orzeczeń ze wskazaniem dominującej linii orzeczniczej,, wykaz przepisów powiązanych z komentowanym artykułem,, schematy ułatw

Autor: Dariusz Świecki

, Komentarz i orzecznictwo,

Książka MERITUM Postępowanie karne Świecki
Z problematyki zakazów dowodowych w postępowaniu karnym

Książka stanowi monograficzne omówienie materii zakazów dowodowych, czyli norm ograniczających dowodzenie w postępowaniu karnym niektórych faktów, bądź dowodzenie za pomocą niektórych dowodów. Kwestie te mają kluczowe znaczenie dla zakresu ustalania faktów w postępowaniu karnym, co wiąże się z trafnym orzekaniem o odpowiedzialności karnej.

Autor: Michał Rusinek

,

Książka MERITUM Postępowanie karne Świecki
Postępowanie karne Boratyńska Chojniak

Podręcznik z postępowania karnego w sposób kompleksowy, zwięzły i przystępny omawia wszystkie najważniejsze zagadnienia dotyczące polskiego procesu karnego. Opracowanie uwzględnia stan prawny obowiązujący od 1 lipca 2015 r., a więc po wejściu w życie dwóch ustaw gruntowanie nowelizujących kodeks postępowania karnego i zmierzających przede wszystkim do zwiększenia kontradyktoryjności oraz przyspieszenia procesu karnego., Autorzy książki w posz

Autor: Boratyńska Katarzyna

, Chojniak Łukasz, Katarzyna Boratyńska,

Książka MERITUM Postępowanie karne Świecki
Hit
Apelacje cywilne i karne 69 wzorów pism z omówieniami

Wzory uwzględniają wszystkie najnowsze zmiany w prawie karnym, które zrewolucjonizowały filozofię prowadzenia procesu karnego. Zgodnie z założeniami ustawodawcy proces karny ma być dzięki tym zmianom szybszy i sprawniejszy. Gruntowna nowelizacja Kodeksu postępowania karnego ma duży wpływ na sposób formułowania apelacji karnej. Autor wskazuje zagadnienia, na które pełnomocnicy procesowi muszą być już teraz wyczuleni., Praktyczny przewodnik po

Autor: Jaworski Stefan

, Aplikacje prawnicze, Egzamin prawniczy Prawo cywilne i rodzinne, Egzamin prawniczy Prawo karne,

Książka MERITUM Postępowanie karne Świecki
Hit
MERITUM Postępowanie karne Świecki

Kompleksowe opracowanie skomplikowanej normatywnie i podlegającej częstym zmianom materii dotyczącej <b> procedury karnej </b>. Podobnie jak wszystkie publikacje tej serii wydawniczej – ma charakter wybitnie praktyczny. Konstrukcja opracowania odzwierciedla układ materii w Kodeksie postępowania karnego. Sposób jej ujęcia umożliwia Czytelnikowi wygodne korzystanie, zawiera bowiem liczne przykłady, schematy, tabele, a materiał jest podzielony na st

Autor: Dariusz Świecki

, Meritum, Barbara Augustyniak, Michał Błoński, Krzysztof Eichstaedt, Michał Kasiński, Michał Kurowski, Piotr Misztal,

Książka MERITUM Postępowanie karne Świecki
BHP w gastronomii filmy na DVD

Warunki i zakres użytkowania filmu: Licencja upowa

Książka MERITUM Postępowanie karne Świecki
Kalendarz księgowego budżetu 2020 ODDK

Przejrzysty z dużą ilością miejsca na własne notat

Książka MERITUM Postępowanie karne Świecki
Zamknięcie roku 2019 Rachunkowość

Książka wyd. Rachunkowość o zamknięciu roku 2019 P

Książka MERITUM Postępowanie karne Świecki
Zadanie audytu wewnętrznego w praktyce. Dokumentow

Książka o zadaniach audytu stanowi fachowy poradni

Książka MERITUM Postępowanie karne Świecki
Kalendarz BHP 2020 (A5) ODDK

Kalendarz dla pracowników BHP na 2020 rok zawiera

Książka MERITUM Postępowanie karne Świecki
Urlopy pracownicze 2019 i inne zwolnienia od pracy

Książka Urlopy pracownicze i inne zwolnienia od pr

Książka MERITUM Postępowanie karne Świecki
Sprawozdanie finansowe za 2019 rok państwowych i s

Już w sprzedaży książka wyd. ODDO to instruktaż sp

Książka MERITUM Postępowanie karne Świecki
Prawo pracy zbiór przepisów 2019

Kodeks pracy. Wynagrodzenia, urlopy i czas pracy.

Książka MERITUM Postępowanie karne Świecki
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2019 Beck

Planowany termin wysyłki książki o zamknięciu roku

Książka MERITUM Postępowanie karne Świecki
Komentarz do planu kont Augustowska dla jednostek

Komentarz do planu kont opracowany z uwzględnienie