Książka MERITUM Postępowanie karne Świecki
Hit
Proces karny Zagrodnik

Podręcznik zawiera systematyczne i gruntowne omówienie:, teorii procesu karnego,, międzynarodowych i konstytucyjnych uwarunkowań procesu karnego,, zagadnień części ogólnej prawa karnego procesowego oraz dotyczących przebiegu procesu karnego, z uwzględnieniem jego zasadniczych odmian., W publikacji przedstawiono konkretne rozwiązania kwestii spornych w praktyce. Nowe wydanie podręcznika uwzględnia gruntowne zmiany legislacyjne doko

Autor: Jarosław Zagrodnik

, Radosław Koper, Kazimierz Marszał, Jarosław Zagrodnik, Kazimierz Zgryzek, Podręcznik prawo,

Książka MERITUM Postępowanie karne Świecki
Hit
Proces karny Skorupka podstawy procesu karnego

Książka stanowi kompleksowy wykład na temat teoretycznych podstaw procesu karnego, mechanizmów kierujących tym postępowaniem, ustawowych regulacji i sądowych orzeczeń dotyczących omawianej problematyki. Autorzy książki Proces karny omówili:,- zagadnienia teorii procesu karnego i wymiaru sprawiedliwości;,- przebieg postępowania karnego we wszystkich odmianach i trybach;,- źródła i systemowość prawa karnego procesowego;,- formy, mod

Autor: Dagmara Gruszecka

, Karolina Kremens, Krzysztof Nowicki, Jerzy Skorupka, Podręcznik prawo,

Książka MERITUM Postępowanie karne Świecki
Hit
Proces karny zarys systemu Waltoś

Książka z zarysu procesu karnego w dużej mierze nawiązuje do poprzedniego. Podręcznik nadal opiera się na dotychczasowych założeniach ukształtowanych z myślą o pierwszym wydaniu z 1985 r. Kolejne wydanie znanego i lubianego przez studentów podręcznika akademickiego stanowiącego wykład postępowania karnego. Omówienie tła historycznego i prawnoporównawczego, analiza warstwy empirycznej, odesłania do praktyki, najnowsze dostępne dane statystyczne, a

Autor: Piotr Hofmański

, Stanisław Waltoś,

Książka MERITUM Postępowanie karne Świecki
Hit
Apelacja oskarżyciela Komentarz praktyczny Wzory pism procesowych

Apelacja oskarżyciela jest to pozycja ujmująca całościowo problematykę związaną ze sporządzaniem i wnoszeniem apelacji przez oskarżyciela publicznego w postępowaniu karnym. Prezentowana publikacja zawiera komentarz praktyczny oraz wzory pism procesowych. Autor przede wszystkim skupił się na aspektach apelacji, które decydują o jej poprawności formalnej oraz skuteczności.

Autor: Prawo Sądowe

, Zdzisław Brodzisz,

Książka MERITUM Postępowanie karne Świecki
Szczególna zdolność sądowa

W monografii przeanalizowano problemy praktyczne związane z udziałem w postępowaniu cywilnym struktur wyposażonych w szczególną zdolność sądową, czyli struktur niemających zdolności prawnej, którym zdolność sądowa przysługuje na podstawie przepisów odrębnych od art. 64 k.p.c. Są nimi niesamodzielne jednostki organizacyjne, organy, a nawet funkcje. W publikacji autor przedstawił pełny katalog przypadków szczególnej zdolności sądowej, w tym:, o

Autor: Biblioteka Sądowa

, Marcin Dziurda,

Książka MERITUM Postępowanie karne Świecki
Sporządzanie środków odwoławczych i innych środków zaskarżenia w postępowaniu karnym i karnoskarbowy

Prezentowana pozycja omawia całościowo problematykę sporządzania środków odwoławczych i innych środków zaskarżenia w postępowaniu karnym i karnoskarbowym. Czwarte wydanie publikacji uwzględnia Publikacja, która w szczegółowy sposób omawia dowody i postępowanie dowodowe w procesie karnym z uwzględnieniem zmian wynikających z ustawy z 19.7.2019 r. o zmianie Kodeksu postępowania karnego oraz innych ustaw (Reforma KPK 2019). Głównym celem reformy jes

Autor: Hanna Paluszkiewicz

, Prawo Sądowe, Reforma KPK,

Książka MERITUM Postępowanie karne Świecki
Z problematyki zakazów dowodowych w postępowaniu karnym

Książka stanowi monograficzne omówienie materii zakazów dowodowych, czyli norm ograniczających dowodzenie w postępowaniu karnym niektórych faktów, bądź dowodzenie za pomocą niektórych dowodów. Kwestie te mają kluczowe znaczenie dla zakresu ustalania faktów w postępowaniu karnym, co wiąże się z trafnym orzekaniem o odpowiedzialności karnej.

Autor: Michał Rusinek

,

Książka MERITUM Postępowanie karne Świecki
Hit
MERITUM Postępowanie karne Świecki

Kompleksowe opracowanie skomplikowanej normatywnie i podlegającej częstym zmianom materii dotyczącej <b> procedury karnej </b>. Podobnie jak wszystkie publikacje tej serii wydawniczej – ma charakter wybitnie praktyczny. Konstrukcja opracowania odzwierciedla układ materii w Kodeksie postępowania karnego. Sposób jej ujęcia umożliwia Czytelnikowi wygodne korzystanie, zawiera bowiem liczne przykłady, schematy, tabele, a materiał jest podzielony na st

Autor: Dariusz Świecki

, Meritum, Barbara Augustyniak, Michał Błoński, Krzysztof Eichstaedt, Michał Kasiński, Michał Kurowski, Piotr Misztal,

Książka MERITUM Postępowanie karne Świecki
Hit
Postępowanie karne Kazusy z rozwiązaniami Dudka

Każdy kazus w książce z postępowania karnego jest inspirowany rzeczywistym stanem faktycznym. Oprócz pytań naprowadzających na istotę problemu zawiera klarowne omówienie jego rozwiązania oraz wykaz literatury i orzecznictwa. Zakres tematyczny kazusów obejmuje również przypadki z zakresu prawa karnego skarbowego oraz dotyczące problematyki intertemporalnej. Książka jest przeznaczona przede wszystkim dla studentów wydziałów prawa i aplikantów prawn

Autor: Katarzyna Dudka

, Hanna Paluszkiewicz, Magdalena Błaszyk,

Książka MERITUM Postępowanie karne Świecki
Hit
Postępowanie odwoławcze w sprawach karnych Świecki Komentarz Orzecznictwo

Czwarte wydanie komentarza do postępowania odwoławczego, sprawdzonej w nauce do egzaminu zawodowego z postępowania karnego na aplikacjach prawniczych. Książka składa się z dwóch części. Pierwsza z nich zawiera:, , klasyczny podartykułowy komentarz do przepisów art. 425-467 k.p.k.,, wybór najważniejszych orzeczeń ze wskazaniem dominującej linii orzeczniczej,, wykaz przepisów powiązanych z komentowanym artykułem,, schematy ułatw

Autor: Dariusz Świecki

, Komentarz i orzecznictwo,

Książka MERITUM Postępowanie karne Świecki
Zamknięcie roku 2019 Rachunkowość

Książka wyd. Rachunkowość o zamknięciu roku 2019 P

Książka MERITUM Postępowanie karne Świecki
Zbiór Karny PLUS 2019

Uwzględnia ustawę z 19 lipca 2019 r. o zmianie ust

Książka MERITUM Postępowanie karne Świecki
Kodeks postępowania cywilnego Zestawienie zmian pr

Stan prawny: 10 września 2019 roku. W publikacji z

Książka MERITUM Postępowanie karne Świecki
Zatrudnianie niepełnosprawnych młodocianych i emer

Zatrudnianie osób niepełnosprawnych, młodocianych

Książka MERITUM Postępowanie karne Świecki
Kazusy karne materialne Zientara

Publikacja stanowi zbiór ponad pięćdziesięciu stan

Książka MERITUM Postępowanie karne Świecki
Kodeks postępowania cywilnego Komentarz Tom I-II S

Dwutomowy sędziowski komentarz do całego KPC pod r

Książka MERITUM Postępowanie karne Świecki
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2019

Sprawozdanie finansowe po zmianach w 2019 roku. Wy

Książka MERITUM Postępowanie karne Świecki
Zamknięcie roku 2019 Fedak Rachunkowość

Wysyłka książki po 19 listopada 2019 roku. , K

Książka MERITUM Postępowanie karne Świecki
Ustawa o VAT zmiany obowiązujące od 1 września 201

W okresie od 1 września 2019 r. do 1 kwietnia 2020

Książka MERITUM Postępowanie karne Świecki
Leksykon VAT 2020 Unimex Zubrzycki Nowe Instytucje

Leksykon zostanie wysłany około 15 stycznia 2020 r